News Ticker

Politici praten wel, maar ze zeggen niets. Waarom doen ze dat?

politici

Politici zijn eloquente mensen. Ze hebben altijd hun woordje klaar. Hun woordjes zijn echter vaak gericht op het ontwijken van de vraag. Een rechtstreeks antwoord op de vraag geven politici nooit. Ze krijgen niet voor niets mediatraining, want dan zouden hun uitingen veel begrijpelijker zijn en ook gaan over hetgeen aan de politicus werd gevraagd, maar dat blijkt niet de bedoeling. Daarom hebben de politici een slechte naam en vindt de bevolking dat de politici hun niet serieus neemt en heel ver van hun afstaat.

Woorddiaree

Hun woorddiarree wordt niet begrepen. Politici zijn professionelen, die hun vak verstaan om onduidelijk te zijn en te blijven. Onderling begrijpen ze elkaars jargon, maar de kiezers thuis praten gewone taal en niet de politieke vorm van communicatie, die je net zo goed Tweede Kamer Chinees zou kunnen noemen.

Draaikonten

Politici worden zo getraind dat ze net doen alsof ze op de vraag ingaan, maar meteen het over iets anders gaan hebben wat wel in hun straatje past. Heel knap, maar heel vervelend voor de kiezers. Als een journalist naar iets specifieks vraagt, zal de politicus daar nooit op ingaan. Dat levert alleen nog maar meer lastige vragen op en daar zijn politici niet dol op. Daarom zijn het professionele draaikonten. Heel goed betaalde draaikonten. Hun salaris is hun gegund. De kiezers is echter hun echte mening gegund en daar gaat het fout.

Correcte communicatie is essentieel

De politici die wel op de juiste manier communiceren met de kiezers kunnen de verkiezingen winnen. Antwoorden als “Daar gaan we zeker mee aan de slag” of “Iedereen vindt het belangrijk dat er iets aangedaan moet worden” of “De zorg heeft onze prioriteit en we weten waar we mee bezig zijn” of “Ik ben blij dat u deze vraag stelt en ik kom daar zeker op terug” kunnen de kiezers niet overtuigen. Echte inhoudelijke antwoorden zijn gewenst. Geen Staten-Generaal Blah Blah!

Wees duidelijk

Men wil weten wanneer men aan de slag gaat en met welk resultaat. Als iedereen iets belangrijk vindt dat opgelost moet worden welke oplossing is dan nodig en wanneer wordt deze oplossing gerealiseerd? Leuk dat de zorg de prioriteit heeft, maar waar zijn ze mee bezig en met welk resultaat? Het fijn vinden dat iemand een vraag stelt en gelijk wegdraaien zonder antwoord te geven, komt heel slecht over bij de kiezers. Het is echter allemaal mediatraining. De kiezers snappen de getrainde communicatie niet en vertrouwen de kiezers de politici niet meer.

Politici, doe daar eens wat aan! Neem bijvoorbeeld eens iemand aan voor een nieuwe vorm van mediatraining, waarbij de kiezer u wel begrijpt.

Wat is uw mening over dit onderwerp nu de verkiezingen naderen?

Heeft u nog wat voorbeelden van zinnen, waarbij u denkt: Wat zegt deze politicus nou weer?

Photo credit: Pictorescue via Foter.com / CC BY-ND

About Redacteur

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1