News Ticker

Disclaimer

Disclaimer, Cookie policy and Legal Mentions

Deze website is een uitgave van Paradigmata Media. De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten op persoonlijke titel geschreven. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van Amsterdam Today.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van rechtenvrij materiaal via o.a. de Wikimedia Commons-licenties en Foter.com mocht u bezwaar hebben tegen de plaatsing van enig beeldmateriaal op deze site, omdat u bijvoorbeeld rechthebbende bent, laat u dan zo snel mogelijk een bericht achter via info@Paradigmata.nl opdat er zo spoedig mogelijk actie ondernomen kan worden.

Gebruik van amsterdamtoday.eu

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AmsterdamToday.eu zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AmsterdamToday.eu garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AmsterdamToday.eu wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer AmsterdamToday.eu  links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. AmsterdamToday.eu aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AmsterdamToday.eu niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

AmsterdamToday.eu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AmsterdamToday.eu of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Paradigmata Media of haar licentiegevers.

Wijzigingen

AmsterdamToday.eu behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARADIGMATA MEDIA

De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin. Een opdracht aan Paradigmata Media houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Paradigmata Media.

Cookie policy

How AmsterdamToday manages cookies on its website!

We use cookies and similar tools across our websites to improve their performance and enhance your user experience. This policy explains how we do that.

What are cookies?

Cookies are small text files which a website may put on your computer or mobile device when you first visit a site or page. The cookie will help the website, or another website, to recognise your device the next time you visit. Web beacons or other similar files can also do the same thing. We use the term “cookies” in this policy to refer to all files that collect information in this way.

There are many functions cookies serve. For example, they can help us to remember your username and preferences, analyse how well our website is performing, or even allow us to recommend content we believe will be most relevant to you.

What sort of cookies does AT use?

Generally, our cookies perform up to different functions:

1. Performance Cookies

We utilise other cookies to analyse how our visitors use our websites and to monitor website performance. This allows us to provide a high quality experience by customising our offering and quickly identifying and fixing any issues that arise. For example, we might use performance cookies to keep track of which pages are most popular, which method of linking between pages is most effective, and to determine why some pages are receiving error messages. We might also use these cookies to highlight articles or site services that we think will be of interest to you based on your usage of the website.

2. Behaviourally Targeted Advertising Cookies

AT and our advertisers use cookies to serve you with advertisements that we believe are relevant to you and your interests. For example, if you read a number of articles on motoring on AmsterdamToday.eu or on other sites, a car manufacturer might infer you are interested in this topic and serve you with its car advertisements. You might see these advertisements on AT and on other sites that you visit. However, we do not tell our advertisers who you are.

We also use or allow third parties to serve cookies that fall into the four categories above. For example, like many companies, we use Google Analytics to help us monitor our website traffic. We may also use third party cookies to help us with market research, revenue tracking, improving site functionality and monitoring compliance with our terms and conditions and copyright policy.

However, if you do wish to disable our cookies please remember that you may find that certain sections of our website do not work properly.

 

UA-62801321-1