News Ticker

Wanneer wordt er weer recht gedaan aan het grondrecht van ondernemersvrijheid?

Wet DBA

Het thema redactionele organisatie is actueler dan ooit: rompredacties zijn niet meer weg te denken en de afhankelijkheid van freelance specialisten is bij uitgeverijen van magazine media dan ook groter dan ooit. Nu de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) is vervangen door de Wet DBA, spelen er echter allerlei problemen in de vaak toch al gespannen relatie uitgever-freelancer. De regeringspartijen durven geen fundamentele discussie aan, omdat ze weten dat dit een splijtzwam kan worden tussen PvdA en VVD.

Wanneer komt de politiek kom tot een eenduidig en praktisch toetsbaar ZZP-begrip, waarbij recht wordt gedaan aan het grondrecht van ondernemersvrijheid en waarin het de freelancer die serieus werk maakt van het zelfstandig in zijn levensonderhoud voorzien, niets in de weg wordt gelegd.

De commissie Boot

Voorzitter van de commissie is prof. mr. Gerrard Boot, onder meer raadsheer van het gerechtshof Amsterdam. De opdracht van de Commissie is helder en kent zijn grenzen; het toetsen van modelovereenkomsten aan het wettelijk kader.

Wat kunnen we van de Commissie verwachten?

Dat Boot zelf de ‘gezagsverhouding’ niet geschikt acht als onderscheidend criterium tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst, springt in het oog. Dit omdat de ‘gezagsverhouding’ wél integraal onderdeel uitmaakt van het wettelijk kader en als onderwerp in modelovereenkomsten terugkomt.

Ook de Tweede Kamer legt het vuur aan de schenen van Staatssecretaris Wiebes omtrent de Wet DBA. Maar ondertussen is de commissie Boot hard bezig om een oordeel te vellen over hoe de Belastingdienst met de Wet DBA omgaat. De commissie Boot komt uiterlijk eind december met haar oordeel en gaat mogelijk voor het nodige vuurwerk zorgen.

Freelance Journalism

Maak jij je ook zorgen over de voor- en nadelen van rompredacties en de juridische problemen bij het inhuren van freelancers, word dan lid van de besloten LinkedIn groep Freelance Journalism voor mediaprofessionals met nu al meer dan 2000 actieve leden!

Freelance Journalism is een initiatief van Paradigmata Media en is een besloten groep voor journalisten, tekstschrijvers, redacteuren, bloggers, vloggers, verslaggevers, copywriters, fotografen en potentiële opdrachtgevers. Doelstelling is om beroepsbeoefenaars met elkaar en met opdrachtgevers in contact te brengen. Voor meer informatie of als je wilt samenwerken neem dan contact op met Menno Lindeblad. Managing Director van Paradigmata Media, via M.Lindeblad@Paradigmata.nl of Telefoon: 06 51 792 777

 

About Menno Lindeblad

Founder at Designstudio Lindeblad®, AmsterdamToday® ParadigmataMedia® FreelanceJournalism® and ExecutiveBusiness®. As a strategist, publisher and online content specialist, I believe media is serious business for the creative minds that wish to succeed the most in this digital age. My professional life is dominated by two activities: trying to understand things and to put things in motion. The first has lead to various columns and articles. The second has put on the path of entrepreneurship. My mission is to empower young entrepreneurs with the tools, programming, mentorship, network, funds and freedom they need to activate their talent. Do you ever laugh, cry, get angry or inspired? You’ll fit right in. Got a pitch, tip or leak? Contact me via email: M.Lindeblad@AmsterdamToday.eu Contact: Website | Facebook | More Posts

UA-62801321-1