News Ticker

Verdrietig nieuws: Sandra Reemer verloor het gevecht tegen borstkanker

sandrareemer

Zangeres en tv-presentatrice Sandra Reemer is overleden, nadat ze de strijd tegen borstkanker had verloren. Sandra is 66 jaar oud geworden en is vandaag 6 juni in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam overleden aan deze verschrikkelijke ziekte. Wij wensen haar familie en vrienden heel veel kracht toe om dit enorme verlies te verwerken.

De getalenteerde Sandra was bij iedereen bekend. Ze had een indrukwekkende carrière als zangeres en als tv-presentatrice opgebouwd en ze was een geliefde artieste, die heel sociaal was en zich naast haar werk als artieste zich met veel inspanning bezig hield inzake de Indische Kwestie.

Hieronder treft u ons eerder gepubliceerde artikel over haar nauwe betrokkenheid bij de Indische Kwestie en kunt u lezen hoe fel ze kon zijn als het om onrecht ging. De bijgesloten video hebben we bij haar thuis in haar prachtig tuin opgenomen, nadat Sandra door Tweede Kamerlid Henk Krol was gebeld over de Indische Kwestie, die door Henk Krol in de Tweede Kamer besproken zou worden.

Sandra Reemer: “Deze voortdurende minachting door de politiek is verwerpelijk”

De charmante zangeres Sandra Reemer krijg je niet zo gauw kwaad, maar als het om onrecht gaat, kun je zien hoe fel ze kan zijn.

Gisteren kreeg ze een verontrustend telefoontje van Henk Krol van de 50plus Partij. De spreektijd over de Indische kwestie, die 25 maanden geleden(!), is aangevraagd en vandaag 1 juli 2015 zou doorgaan, is door de regeringspartijen VVD en de PvdA van tafel geschoven. Men vond het zo vlak voor het reces niet belangrijk genoeg en nu is dit ontzettend belangrijke onderwerp weer naar voren geschoven en wanneer het wel behandeld gaat worden is nog niet bekend.

Respectloos

Hoe respectloos kun je omgaan met dit hele tere onderwerp waar vele mensen al heel lang op hebben zitten te wachten. Het zou eindelijk behandeld worden in de Tweede Kamer en nu gebeurt er dit. Dit is een enorme tegenslag voor alle betrokkenen en het laat zien hoe respectloos de politiek kan omgaan met de gevoelens van deze groep mensen, die recht hebben op het behandelen van de Indische kwestie in de Tweede Kamer. Hoeveel geduld moet je hebben? Wat is de werkelijke reden van de politiek om zo om te gaan met de Indische kwestie?

De reactie van Sandra Reemer op video

Aankondiging debat Indische kwestie

s1

Uitstel debat Indische kwestie

Via deze link kunt u het uitstel lezen.

Sandra’s hoopvolle reactie enkele weken geleden

Eindelijk komt de Indische kwestie aan bod in de Tweede Kamer!

Zoals jullie kunnen lezen is het agendapunt omtrent de Indische kwestie nog niet ingevuld. Ik vind het ontzettend fijn dat al die mensen die zich jarenlang hebben ingezet nu gezien worden. Ik hoop dan ook van harte dat er daadwerkelijk geld word uitgekeerd.

Mijn inzet met betrekking tot de Indische kwestie heeft een ander karakter:

1. Ik pleit ervoor dat de overheid haar fouten erkend. Er is in het verre en nabije verleden teveel gebeurd waarbij de Indische Nederlanders, Molukkers en andere groeperingen niet juist zijn behandeld waardoor er nog steeds enorm veel pijn, verdriet, frustratie en wanhoop leeft.
Door het erkennen van fouten geef je aan deze mensen aan dat je hen ziet (hun pijn, verdriet, frustratie en wanhoop). Dat is het begin van helen.

2. Onze geschiedenis moet als vast leerpakket in het voortgezet onderwijs worden opgenomen (het is nu optioneel). Ons koloniaal verleden, (de VOC) de succesvolle handelsverhalen maar ook de zwarte bladzijden uit diezelfde tijd, de 2e Wereldoorlog in Zuidoost Azië, de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, de daaropvolgende buitengewoon wrede periode die we kennen als de Bersiap, de uiteindelijke vlucht uit Indonesië (het voormalig Nederlands-Indië) en de manier waarop wij hier in Nederland zijn opgevangen.

Deze onderwerpen heb ik besproken met een aantal mensen van de 50plus partij. Wat Henk Krol op 1 juli inhoudelijk gaat bespreken weet ik niet; wel weet ik dat de 50plus partij op 1 juli die 3 minuten spreektijd wil gebruiken voor het bespreken van immateriële zaken.

Lees meer op de website: www.sandrareemer.nl

Brief van de Staatssecretaris

Brief van Martin van Rijn aan de regering ivm debat van morgen 1 juli om 13:00 – 15.30

Voor debat van 1 juli a.s.  Brief regering  Nummer

2015Z12933   Publicatiedatum  30 juni 2015

Indiener

M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortouwcommissie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van uw Kamer heeft mij bij brief van 8 november 2013, kenmerk 2013Z21646, verzocht om vóór het einde van het jaar mijn reactie te geven op de resultaten van de onderzoeken naar de ‘Indische kwestie’. Daarbij gaat het om het vraagstuk van de gedurende 35 maanden niet-betaalde salarissen van overheidsdienaren en KNIL-militairen (backpay) alsmede geleden oorlogsschade, gedurende de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië.

In de afgelopen periode heb ik mij grondig verdiept in de materie om een goed inzicht te krijgen in de gevoeligheden rond de ‘Indische kwestie’. Daartoe heb ik vanzelfsprekend ook een aantal malen gesproken met het Indisch Platform (IP).  Mij is duidelijk dat met ‘het Gebaar’ uit 2000 het kabinet naar de beleving van het IP niet tegemoet is gekomen aan gevoelens van onrecht en achterstelling binnen grote delen van de Indische gemeenschap. Gevalideerde juridische en financiële argumenten vanuit de overheid, hebben niet kunnen voorkomen dat de negatieve gevoelens binnen de Indische gemeenschap tot aan de dag van vandaag zijn blijven voortduren.

Het standpunt dat opeenvolgende kabinetten hebben ingenomen over de reikwijdte en finale karakter van ‘het Gebaar’ is mijns inziens helder. De redenatie van eerdere kabinetten dat met ‘het Gebaar’ een breed en finaal karakter werd beoogd  is en blijft een valide standpunt.

Tegelijkertijd moet ik constateren dat ook met ‘het Gebaar’ het gevoel van onrecht bij een groot deel van de Indische gemeenschap niet is weggenomen.

Om die reden ben ik in gesprek gebleven met het Indisch Platform. Deze gesprekken zijn op dit moment nog niet afgerond. Ik kan u daarom nu geen uitkomst hiervan vermelden.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

 

drs. M.J. van Rijn

Sandra’s reactie

HET DEBAT DAT NIET DOORGING

Sandra: “Als jullie mijn filmpje zien dan zien jullie, maar hopelijk VOELEN jullie mijn boosheid en hoop ik dat ik jullie hiermee aansteek!

Door ontzettend veel mensen is er ruim 2 jaar onderhandeld, overleg gepleegd om eindelijk tot dit debat te komen wat op 1 juli plaats zou vinden. Hoe ongelofelijk RESPECTLOOS is het om 1 dag voor het debat gewoon de boel af te blazen. Lees de brief van staatssecretaris Martin van Rijn.

Van een buitengewoon verontwaardigde Henk Krol van de 50plus Partij hoorde ik dat VVD en PvdA het debat hebben geblokkeerd, omdat zo net voor het reces, er belangrijkere zaken spelen. Henk, die zich enorm inzet dat onze groep met Indische Nederlanders nu eindelijk serieus genomen wordt, hoorde dat de voorzitter van het IP (Indisch Platform) zo onder de indruk was, omdat de staatssecretaris hem persoonlijk belde dat hij het weer heeft geslikt. “De Indische mensen zijn veel te “lief” en komen niet voldoende voor zichzelf op.”

Als het telkens wordt uitgesteld lost het probleem zich vanzelf op, omdat de mensen die nu nog leven er dan niet meer zijn.

In mijn videoboodschap heb ik het over het kolonialisme anno 2015, daar bedoel ik mee dat ER NET ZOALS IN HET (VERRE) VERLEDEN WORDT GESOLD ONS. We worden niet serieus genomen. De minachting waarmee er met ons mensen wordt omgegaan, onderstreept hun koloniale achtergrond die botweg in deze Hollanders zit. Ze hebben het niet eens door, ben ik bang.

Maar moeten wij, NET ALS IN HET VERLEDEN, het over ons heen laten komen, daar zit een les in voor ons allen. Ik roep iedereen op om GEZAMENLIJK Nederland te laten weten dat we dit niet pikken. Bijvoorbeeld door een grote landelijke demonstratie dus met muziek? Komen jullie maar met voorstellen, denken jullie mee, laten we allemaal een vuist maken, dit moeten we niet meer willen pikken!”

Lees alles over de Indische kwestie en meer op de website van Sandra Reemer: www.sandrareemer.nl.

Photo credit: Amsterdam Today

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1