News Ticker

NVM woningmarktcijfers 2de kwartaal 2017

makelaar

Het tekort aan nieuw woningaanbod heeft het aantal transacties het afgelopen kwartaal gedrukt. Daarmee lijkt voorlopig de groei eruit. Voor het eerst in 13 jaar stonden er in het 2de kwartaal* in Nederland minder dan 100.000 bestaande koopwoningen in aanbod. “Voortvarend aan de slag met nieuwbouw is nu prioriteit nummer 1”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Om te zorgen dat de woningmarkt niet implodeert en de prijzen niet exploderen, zullen gemeenten, ontwikkelaars en makelaars hun beste beentje moeten voorzetten om straks 18 miljoen Nederlanders een woning op maat te bieden, inclusief goede infrastructuur en andere noodzakelijke voorzieningen.”

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Afname aantal transacties vooral in krappe regio’s

Hoewel het over de hele linie goed gaat in de Nederlandse woningmarkt, blijven de regionale verschillen groot. Er is sprake van een driedeling: krappe woningmarkten, evenwichtige woningmarkten en ruime woningmarkten.

Krappe woningmarkten, zoals de Randstad, en de steden Groningen en Eindhoven waar een consument keuze heeft uit 5 of minder woningen, kennen gemiddeld een daling in het aantal transacties van ongeveer 8% vergeleken met een jaar eerder. Dit wordt veelal veroorzaakt door een tekort aan nieuw aanbod van bestaande koopwoningen. Het te koop staande aanbod daalde in deze regio’s in een jaar tijd met meer dan 40%. In vergelijking met de prijzen halverwege 2008 liggen deze inmiddels al weer 10% hoger. Deze krappe woningmarkt bepalen voor een belangrijk deel het beeld op de Nederlandse koopwoningmarkt: bijna de helft van het aantal transacties vindt in deze regio’s plaats.

Evenwichtige woningmarkten (met een krapte-indicator tussen 5 en 10) noteren een stijging in het aantal transacties van 6% in vergelijking met een jaar eerder en een daling van het te koop staande aanbod van 33%. Transactieprijzen liggen gemiddeld nog altijd 4% onder het niveau van 2008.

In de ruime woningmarkten (met een krapte-indicator van 10 of meer) zijn gemiddeld 8% meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Het te koop staande aanbod daalde daar met ‘slechts’ 25%. De gerealiseerde transactieprijzen liggen daar gemiddeld nog bijna 7% onder het (record)niveau van 2008.

Advertentie

Wil je echte connectie met jouw doelgroep? Ga online adverteren op AT! Klik op de foto voor meer informatie

De woningmarkt in het 2de kwartaal 2017

In het 2de kwartaal 2017 wisselden ruim 42.600 bestaande NVM-koopwoningen van eigenaar (totale markt 56.900). Daarmee is na 15 kwartalen een einde gekomen aan de stijging van het aantal transacties. De prijs van de gemiddelde verkochte woning is in het 2de kwartaal 2017 toegenomen tot 258.000 euro. De prijsontwikkeling vergeleken met een jaar eerder is +9,0%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt ruim 25% hoger dan op het dieptepunt en 2% hoger dan in 2008. Vooral appartementen worden duurder verkocht. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 63 dagen, 25 dagen minder dan een jaar geleden.

Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt steeds sneller af. Halverwege het 2de kwartaal 2017 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij NVM-makelaars bijna 73.000 woningen in aanbod (totale markt 97.000). Dat is 35% minder dan een jaar geleden. Ook vergeleken met een kwartaal eerder is er sprake van een daling van het woningaanbod van bijna 8%. De looptijd van het in aanbod staande koopwoningen is in een jaar tijd met ruim 22% gedaald tot 256 dagen. 38% van de woningen staat een jaar of langer te koop, 17% zelfs drie jaar of langer. Een potentiële koper kon in het 2de kwartaal uit zo’n 5 woningen kiezen. De verkoopkans van woningen die te koop komen, neemt verder toe. 65% van de nieuw in aanbod gekomen woningen is binnen 90 dagen verkocht.

Aantal transacties stijgt niet langer

Na 15 kwartalen is er een einde gekomen aan de stijging van het aantal transacties. “Het gaat slechts om een daling van 0,8%, maar het is een belangrijk signaal in de bestaande koopwoningmarkt”, zegt Jaarsma. Aan de uitbundige groei van het aantal transacties is een einde gekomen. Sinds het 2de kwartaal van 2013 verdubbelde het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars op jaarbasis van ongeveer 82.000 in 2013 tot 168.000 nu. De kentering kondigde zich volgens de NVM-voorzitter al enige tijd aan: in de krappe woningmarktregio’s werd al langer een afname van het aantal transacties geconstateerd. “Die ontwikkeling ging niet gepaard met een toename van nieuw aanbod: het aantal huishoudens dat de woning te koop zet, neemt niet echt toe en de nieuwbouw kan de vraag niet bijhouden.”

Dit kwartaal is de ontwikkeling van het aantal transacties in vergelijking met een jaar eerder in 34 van de 76 NVM-regio’s negatief. Uitschieters zijn Amsterdam (-22%), Delft e.o. (-18%), Leiden (-17%) en Opsterland (-17%). Er zijn ook NVM-regio’s waar de woningmarkt juist volledig tot bloei gekomen is. Regio’s als Lelystad (+48%), Waalwijk/ Drunen (+42%), Noord-Limburg (+36%) en Duiven/ Westervoort (+35%) kenden een uitstekend kwartaal.

“De daling van het aantal transacties is wat woningtype betreft volledig te wijten aan de appartementen”, aldus Jaarsma. “Daarvan zijn er ruim 11% minder verkocht dan een jaar eerder.” Het aandeel van appartementen in het totaal aantal verkopen van NVM-makelaars daalde tot 27,5%, het laagste aandeel in 15 jaar tijd. De andere woningtypen kennen heel kleine plusjes (tussenwoning +1%, hoekwoning +0,3%), oplopend tot een plus van 12% bij de vrijstaande woningen. Opvallend is dat in vergelijking met het 2de kwartaal van 2008 er nu 36% meer vrijstaande woningen verkocht worden, terwijl er maar rond 10% meer tussenwoningen en appartementen worden verkocht dan destijds.

Op de totale bestaande koopwoningmarkt zijn in het afgelopen kwartaal naar schatting 56.900 woningen verkocht, de laatste 4 kwartalen samen gaat het dan om 225.000 woningen.

Transactieprijs op recordhoogte; ‘grote’ groei is er echter uit

De ‘versnelling’ in de groei van de transactieprijs van verkochte woningen is eruit. Voor het derde achtereenvolgende kwartaal ligt de prijs van de gemiddeld verkochte woning tussen de 9,0% en 9,4% hoger dan een jaar eerder. Het prijsniveau heeft dan ook een nieuw recordniveau bereikt. Nooit eerder is de prijs van de gemiddeld verkochte woning zo hoog geweest als in het 2de kwartaal van 2017: ruim 258.000 euro. Jaarsma: “De prijs ligt daarmee 2% boven het niveau dat vlak voor de crisis het vorige record markeerde. Vooral het prijsniveau van appartementen is hieraan debet. Dat prijsniveau ligt met zo’n 203.000 euro bijna 20.000 euro boven het niveau van vlak voor de crisis.”

De keerzijde van de hoge prijzen is volgens de NVM-voorzitter, dat mensen vaker woningen aan hun neus voorbij laten gaan. “Ze hebben geen zin om tegen andere gegadigden op te bieden. Om een verdere prijsexplosie, met name in de krappe regio’s, te voorkomen en een betere doorstroming te bevorderen, is nieuwbouw dringend nodig.”

De prijs van appartementen is het afgelopen jaar met 12,5% het hardst toegenomen De andere woningtypen kennen een prijsontwikkeling die onder het totale gemiddelde ligt: van 6,0% bij de twee-onder-eenkapwoningen tot en met 8,1% bij tussenwoningen en vrijstaande woningen. “Het appartement is het woningtype dat het meest te vinden is in de krappe woningmarktregio’s”, stelt de NVM-voorzitter. “Het verbaast dus niet dat dit woningtype het meest in prijs stijgt.”

De prijs van de gemiddeld verkochte woning in krappe woningmarktregio’s gaat soms exorbitant hard omhoog. Amsterdam (+21,6%), Almere (+16,4%), Zaanstreek (+15,8%) en Leiden (+15,3%) kennen sterke stijgingen. Opvallend is ook de prijsstijging in Zuidwest-Friesland met een plus van 19,0%. Een enkele woningmarktregio noteert een daling van de verkoopprijzen: de Zeeuwse Eilanden (-0,9%), Zeeuws-Vlaanderen    (-2,2%) en Uden e.o. (-1,3%). In deze 3 regio’s stijgt echter het aantal transacties nog met zeker 15%.

Gebrek aan aanbod en hoge prijzen voornaamste belemmering voor kopers

Uit de verkoopcijfers van de NVM blijkt dat de verkopen op de huizenmarkt enigszins stagneren. NVM heeft daarom onderzoek laten doen naar de redenen die van invloed kunnen zijn op die stagnerende huizenmarkt. De doelgroep in dit onderzoek bestond uit personen in de leeftijd van 20 tot 70 jaar, die van plan zijn om in de komende 12 maanden een huis te kopen en/of te verkopen. Het onderzoek, uitgevoerd door Vostradamus, laat zien dat mensen die overwegen een (nieuw) huis te kopen vooral een grotere woning, meer wooncomfort en een leukere woonomgeving willen. Gevraagd naar de voornaamste redenen die respondenten aangeven van het weerhouden van het kopen van een woning zijn: een gebrek aan aanbod (30%), verkopen (ver) boven de vraagprijs (25%) en ontoereikende financiële middelen (11%).

Gemiddelde verkooptijd woningen daalt naar 2 maanden

In het 2de kwartaal 2017 zijn de verkooptijden van verkochte woningen wederom hard gedaald. De verkooptijd is gedaald tot een luttele 2 maanden en bedraagt bij de appartementen, tussen- en hoekwoningen nog slechts anderhalve maand. Bij vrijstaande woningen is de verkooptijd met 5 maanden nog het hoogst. Jaarsma: “Eind 2013 kostte het verkopen van een appartement nog gemiddeld 5 maanden. Het geeft nogmaals aan hoe sterk de woningmarkt veranderd is de afgelopen jaren.”

In krappe woningmarktregio’s als Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen werden koopovereenkomsten gemiddeld een maand of minder na op de markt komen getekend.

Bijna kwart woningen verkocht boven de vraagprijs

Het aandeel woningen dat boven de vraagprijs verkocht wordt, is in het 2de kwartaal toegenomen tot 22,5%. Ruim 14% wordt bovendien voor de vraagprijs verkocht. “Dit zijn ongekend hoge percentages”, zegt de NVM-voorzitter. “Kopers zien zich door het gebrek aan aanbod en de vele vragers in de markt gedwongen om boven de vraagprijs te bieden. Het zijn niet alleen huishoudens die op zoek zijn naar een eigen woning, die als vragers in de markt actief zijn. Ook particuliere beleggers zijn actief en bieden vaak boven de vraagprijs mee.”

Het verschil tussen de laatste vraagprijs en verkoopprijs is in het 2de kwartaal 2017 gedaald tot 1,5%. Voor het eerst in de historie is er voor appartementen gemiddeld zelfs meer betaald dan dat er gevraagd is (gemiddeld 0,2%). Voor woningen die net op de markt gekomen zijn en binnen 90 dagen verkocht worden, wordt gemiddeld genomen slechts 0,4% op de vraagprijs toegegeven. Het zijn volgens Jaarsma “duidelijke signalen van een verhitte woningmarkt.”

Voor het eerst in 13 jaar minder dan 100.000 woningen in aanbod

Het aantal te koop staande woningen in Nederland neemt af en daalt ook steeds sneller. Jaarsma: “Het aanbod kan de enorme vraag naar woningen niet bijhouden.” Er staan nu bijna 72.800 bestaande koopwoningen in aanbod bij NVM-makelaars. Dat is 34,7% minder dan een jaar eerder. In de totale markt gaat het om ongeveer 97.000 woningen. “Voor het eerst sinds 2004 ligt het aanbod op de totale bestaande koopwoningmarkt daarmee onder de 100.000 woningen. De afgelopen jaren werd de snelle daling van het woningaanbod voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het aantal woningverkopen. Daar lijkt nu een omslagpunt bereikt; het aantal verkopen stijgt niet meer. Toch blijft het aantal te koop staande woningen sterk afnemen. Dat komt omdat het aantal woningen dat nieuw op de markt komt na jaren van stijging nu ook licht daalt. Ook hier lijkt een keerpunt bereikt.” In een aantal krappe woningmarktgebieden liep het aantal nieuw te koop aangeboden woningen al terug, nu is deze daling ook landelijk een feit. Met ruim 44.000 woningen nieuw in aanbod ligt dit aantal 2,8% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het 1ste kwartaal 2017 is er nog wel sprake van een stijging van 18%, maar dat komt omdat een tweede (lente)kwartaal qua aantal nieuw aangeboden woningen altijd een goed kwartaal is.

Van alle woningtypen loopt het te koop staande aanbod van appartementen het sterkst terug. Het te koop staande aanbod aan appartementen ligt bijna de helft lager dan vorig jaar (-48,6%), het aantal nieuw in aanbod gekomen appartementen ligt 8,4% lager dan een jaar geleden.

Regionaal gezien zijn er twee regio’s waar het woningaanbod in een jaar tijd met meer dan de helft is afgenomen: Delft en Midden-Kennemerland (Castricum, Heemskerk, Beverwijk). Verder is in en rond steden als Den Haag en Rotterdam en de regio’s rond Almere en Amersfoort het woningaanbod sterk afgenomen. In de grensgebieden van Nederland, de regio’s in Zeeland, (noord-)Limburg en noordoost-Groningen bleef de aanboddaling beperkt tot minder dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vraagprijzen van het aanbod

Bij de ontwikkeling van de verkoopprijzen lijkt sprake van een keerpunt, waarbij de prijzen niet langer meer steeds harder stijgen. Bij de vraagprijzen is deze ontwikkeling nog niet terug te zien. De vraagprijzen stijgen, en stijgen ook steeds sneller. Voor de gemiddeld te koop staande woning in het tweede kwartaal van 2017 wordt een prijs van 323.000. Dat is een stijging van 7,1% ten opzichte van vorig jaar. De vraagprijsstijging gaat het snelst bij appartementen: +12,6% in een jaar tijd naar 198.000 euro. Voor tussenwoningen is de prijsontwikkeling 5,2% in een jaar tijd met een vraagprijs van 212.000 euro. De overige woningtypen zitten hier qua prijsontwikkeling tussen. Opvallend is hoe snel de vraagprijzen van appartementen stijgen. De afgelopen 10 jaar lag de vraagprijs van een appartement gemiddeld 15% (en in 2015 zelfs 20%) onder de vraagprijs van een tussenwoning. Door de snelle stijging liggen de vraagprijzen van appartementen nu nog maar 7% onder die van tussenwoningen. “Op deze manier lijkt het slechts een kwestie van tijd tot de vraagprijs van het gemiddelde te koop staande appartement in Nederland boven die van een tussenwoning ligt. Dat zou een unicum zijn”, aldus de NVM-voorzitter. “Hier kan overigens de grootte van het aangeboden appartement een rol spelen, maar de gewildheid van het product neemt ook zeker sterk toe.”

In de regio’s in en rond de grote steden in de Randstad nemen de vraagprijzen het snelst toe. ‘Koploper’ is de regio Amsterdam, waar de vraagprijzen in een jaar tijd met 29,5% zijn gestegen. In de regio’s in het uiterste noordoosten (Groningen) en zuidwesten (Zeeland) van Nederland is vaak sprake van een beperkte stijging of zelfs een lichte vraagprijsdaling. Jaarsma: “De situatie voor consumenten die hier nu hun woning te koop zetten, is totaal anders dan voor de Randstedeling.”

Consument heeft nog maar keuze uit 5 woningen

De verhouding aanbod versus transacties, ofwel de krapte-indicator, is in het 2de kwartaal 2017 gedaald tot een waarde van 5. Dat betekent dat een gemiddelde koper nog slechts keuze heeft uit 5 woningen. “We moeten terug naar 2002, toen we aan het einde waren van de hausse op de woningmarkt rond de eeuwwisseling om een krapte-indicator tegen te komen van dit lage niveau. Het geeft aan dat de keuze voor de consument op de koopwoningmarkt steeds verder terugloopt”, weet Jaarsma. Alleen consumenten die zoeken naar vrijstaande woningen hebben nog ruime keus (krapte-indicator = 11). Consumenten op zoek naar een appartement of tussenwoning hebben de minste keuze (indicator = 3). Regionaal zijn de verschillen erg groot.

Veel nieuwbouwprojecten in verkoop gekomen

In het 2de kwartaal van 2017 zijn meer dan 10.000 nieuwbouwwoningen bij NVM-makelaars te koop gezet. Dat is het hoogste aantal gemeten sinds het begin van de metingen in 2013. Op jaarbasis zijn ruim 33.000 nieuwbouwwoningen te koop gezet, eveneens een record. Circa de helft van deze nieuwbouw wordt aangeboden in de Randstedelijke provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De gemeente Utrecht heeft met afstand de meeste nieuwbouw. Daar staat tegenover dat de nieuwbouwmarkt relatief klein is in Amsterdam en Rotterdam. Jaarsma: “Naar verwachting is dit een kwestie van tijd, want deze twee steden hebben ambitieuze plannen voor meer nieuwbouw.” Dat nu zelfs ook op een nieuwbouwwoning wordt geboden klinkt wellicht vreemd maar past in de huidige dynamiek van de markt.

Veel nieuwbouwverkopen na de zomer

Het recordaantal nieuwe aanbod vertaalt zich niet in een recordaantal transacties. De reden hiervoor is dat veel nieuwbouw vlak voor het sluiten van het kwartaal in verkoop kwam, zodat er nog weinig woningen van zijn verkocht. De NVM verwacht dan ook relatief veel nieuwbouwverkopen in de tweede helft van het jaar.

Hoge prijzen voor nieuwbouwwoningen

Ook op de nieuwbouwmarkt is de keuze beperkt. De krapte-indicator is met 5,3 vergelijkbaar aan die op de bestaande koopwoningmarkt. De krapte op de nieuwbouwmarkt vertaalt zich in aanhoudende prijsstijgingen: +16% op jaarbasis en +9% voor de vierkante meterprijs. Jaarsma: “Het verschil in prijsstijging tussen de absolute prijs en de m2-prijs verraadt dat er steeds grotere woningen worden verkocht. “ Inmiddels is de helft van de verkochte nieuwbouwwoningen 130 m2 of groter.

Steeds meer nieuwbouw voor welvarende gezinnen, steeds minder voor starters

Door de aanhoudende prijsstijgingen wordt het voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen, constateert de NVM-voorzitter. “Deze trend wordt in de nieuwbouw versterkt doordat de projectontwikkeling zich steeds meer toelegt op de ontwikkeling van relatief grote, dure woningen. Nauwelijks meer dan 10% van al het nieuwbouwaanbod is goedkoper dan 200.000 euro. Dit vertaalt zich direct terug in de doelgroepen die actief zijn op de nieuwbouwmarkt: welvarende gezinnen en stellen drukken, veelal alleenstaande, jongeren van de markt. In de bestaande bouw doet deze trend zich ook voor, maar in een minder extreme vorm.”

Bron: Whooz, bewerking NVM

Geen minister voor Wonen, maar minister voor Bouwen in nieuwe Kabinet

Met de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en CU in volle gang, wil Jaarsma de onderhandelende partijen er graag op wijzen dat er nog lang geen sprake is van een gezonde woningmarkt. “Het is waar dat makelaars meer woningen verkopen, maar dat is maar één kant van de medaille. De negatieve kant is dat steeds meer mensen hun woonwensen niet kunnen realiseren en dat de woningmarkt hierdoor langzaam vastloopt. Aan het beperkte woningaanbod en de stijgende prijzen zien we voor het eerst het aantal transacties stagneren. Dat is een belangrijke indicatie dat er daadwerkelijk iets mis gaat. Om grote maatschappelijke problemen te voorkomen, moet daarom het woningtekort nu zo snel mogelijk worden teruggedrongen. Dit dient een belangrijke prioriteit te worden van het nieuwe kabinet. We hebben de komende kabinetsperiode geen minister voor Wonen nodig, maar een minister voor Bouwen!”

Jaarsma zegt dat NVM-nieuwbouwspecialisten een constructieve en nuttige bijdrage aan deze bouwopgave kunnen leveren. “Zij kunnen er, samen met gemeenten en ontwikkelaars, voor zorgen dat er niet alleen veel bijgebouwd wordt, maar vooral dat er gebouwd wordt voor de lokale vraag. Bouwen op maat en op de juiste locaties.”

Hypotheekrente

Jaarsma: “We kijken als NVM al langer naar de volatiliteit van de prijzen en transacties op de woningmarkt en waar dit door wordt veroorzaakt. De prijsstijgingen en -dalingen baren ons wel enige zorgen. Voor een consument kan het moment van instappen op de woningmarkt van grote invloed zijn op de verdere wooncarrière, vermogensopbouw en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wonen is echter een eerste levensbehoefte, dus een wat schokbestendiger systeem – koop en huur -, waarbij ook de fiscaliteiten en subsidies nog eens goed worden bekeken, zou dan wel op z’n plaats zijn.”

Naast de bouwopgave meent Jaarsma dus dat een nieuw Kabinet nog eens goed zou moeten kijken naar de geldende financieringsregels. “De hypotheekrente is op dit moment laag, maar bij een flinke stijging kunnen weer soortgelijke doorstromingsproblemen ontstaan die we eerder gekend hebben. In die context moeten we de financieringsproblematiek en de discussie over de hypotheekrenteaftrek zorgvuldig tegen het licht houden in het belang van een langdurig stabiele woningmarkt met volop doorstroming. De NVM wil daar graag over meedenken en -praten.”

Volwaardige huursector nodig naast koopwoningmarkt

Er moeten volgens Jaarsma niet alleen koopwoningen worden gebouwd. “De huursector is zeker zo belangrijk voor een goed functionerende woningmarkt. Met een groeiende bevolking en steeds meer eenpersoonshuishoudens is de druk op de markt groot. Mensen die niet kunnen of willen kopen en bovendien niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, moeten de mogelijkheid hebben om in de vrije sector betaalbaar te kunnen huren. Ik wijs dan ook op de moeilijke positie van starters op de woningmarkt. Zij vallen op dit moment tussen de wal en het schip. Geen recht op sociale huur en door de strikte financieringsregels geen mogelijkheid om een woning te kopen. Er moet dus zo snel mogelijk een volwaardige verhuurmarkt ontstaan als alternatief voor koop. Dit betekent dat bestaande belemmeringen voor particuliere verhuur in met name het goedkopere huursegment zo veel mogelijk moeten worden weggenomen.”

Consumentenbescherming in oververhitte woningmarkt

Op plaatsen waar de woningmarkt oververhit is en kopers tegen elkaar op moeten bieden om een – schaars beschikbare – woning te bemachtigen, is het volgens Jaarsma belangrijk dat zij zich deskundig laten begeleiden om te voorkomen dat ze zich laten meeslepen door de ‘gekte op de markt’ en daarbij te veel risico nemen. “Uit het oogpunt van consumentenbescherming is het daarom vreemd dat de kosten voor hypotheekadviseurs en notarissen wel fiscaal aftrekbaar zijn en de kosten van een (aankoop)makelaar niet”, zegt hij.

Krimpregio’s niet uit het oog verliezen

De NVM-voorzitter vraagt ook aandacht voor mensen in de keerzijde van de woningmarkt: daar waar veel aanbod is en de vraag niet groot. “De indruk bestaat dat heel Nederland een oververhitte woningmarkt kent, maar in de krimpgebieden is de crisis nog niet voorbij”, aldus Jaarsma. “De afschaffing van de fiscale aftrek voor gefinancierde restschuld in 2018 dreigt de woningmarkt in deze regio’s op slot te zetten. Beleidsmakers moeten er rekening mee houden dat Nederland een zeer verdeelde woningmarkt kent. De aftrekregeling voor restschulden is in een deel van Nederland nog steeds hard nodig.”

Verwachting 3de kwartaal: prijzen blijven stijgen, transacties stabiliseren

De NVM sprak begin dit jaar de verwachting uit dat in 2017 5-10% meer woningen verkocht gaan worden dan in 2016 en dat de prijzen met 6-7% gaan stijgen. “Die prijsstijgingen zullen we blijven zien, maar met de hoge prijzen en de daling van het aantal transacties in de krappe regio’s zullen we einde van het jaar hooguit op een plus van 5% uitkomen qua hoeveelheid transacties”, aldus Jaarsma. Traditioneel is het 3de kwartaal (zomervakantie) altijd wat rustiger dan het 2de kwartaal.

Aantal NVM-makelaars

Het aantal bij de NVM aangesloten makelaars en taxateurs is in het 2de kwartaal van 2017 stabiel gebleven. Op dit moment telt de NVM in totaal 4.165 makelaars en taxateurs, 38 meer dan een jaar geleden. Van hen zijn er 3.664 actief op de woningmarkt. Het aantal bij de NVM aangesloten vestigingen bedraagt ultimo juni 2017 3.052. Dat zijn er 16 meer dan het voorgaande kwartaal en 85 meer ten opzichte van een jaar geleden. Van deze kantoren zijn er 2.692 actief op de woningmarkt. De andere kantoren zijn actief in bijvoorbeeld zakelijk of agrarisch onroerend goed.

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: Amsterdam Today

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1