News Ticker

Voorbeeld van een open sollicitatiebrief

opensollicitatiebrief

Veel bedrijven hechten waarde aan een open sollicitatie. Belangrijk is dat je daarbij een adequate open sollicitatiebrief schrijft, waarbij je van tevoren hebt uitgezocht aan wie je jouw open sollicitatiebrief toezendt.

Je kunt een open sollicitatiebrief per e-mail versturen of een handgeschreven exemplaar per post.

Hieronder volgt een voorbeeld van een open sollicitatiebrief.

Open sollicitatiebrief

[Jouw naam]

[Jouw straatnaam en huisnummer]

[Jouw postcode en woonplaats]

[Jouw telefoonnummer: altijd handig]

 

 

 

Aan:   [Naam bedrijf of organisatie]
[Naam contactpersoon voor open sollicitaties]

[Straat of postbus en nummer]

[Postcode vestigingsplaats]

 

[Jouw woonplaats, datum]

 

Betreft: open sollicitatie [functienaam]

 

Geachte heer, mevrouw [Naam contactpersoon voor open sollicitaties],

Door middel van deze opensollicitatiebrief geef ik van mijn belangstelling blijk om als [gewenste functie] voor uw organisatie te werken. Uit telefonische informatie bij de heer (of mevrouw) [Naam] van uw bedrijf weet ik dat u een open sollicitatie op prijs stelt.

Ik heb ruim 10 jaar ervaring als [functienaam] opgedaan bij verschillende bedrijven. Direct na afronding van de opleiding [opleidingsnaam] in [jaartal] begon ik bij [werkgever 1]. Momenteel ben ik werkzaam bij [huidige werkgever]. Hier ben ik verantwoordelijk voor [opsomming werkzaamheden].

Uw bedrijf ken ik van [reden waarom je het bedrijf kent]. Daarnaast heb ik veel over uw bedrijf gelezen op uw website. Wat ik las, maakte mij nog enthousiaster om bij uw bedrijf aan de slag te gaan. In de afgelopen 10 jaar, maar in het bijzonder in mijn huidige functie, heb ik al ervaring opgedaan met [taken die ook in de huidige functie voorkomen]. Als [gewenste functie] bij uw bedrijf kan ik mijn vaardigheden bovendien gebruiken bij [gewenste nieuwe werkzaamheden die in de huidige functie nog niet voorkomen]. Bovendien kan ik als [gewenste functie] een stapje hogerop komen in mijn loopbaan, wat door de leeftijdsopbouw binnen mijn huidige werkkring lastiger is.

Graag zou ik in een persoonlijk gesprek met u de mogelijkheden voor samenwerking bespreken. Mocht u daar op korte termijn geen behoefte aan of mogelijkheid toe hebben, dan verzoek ik u mijn brief te bewaren voor een eventuele toekomstige gelegenheid.

 

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

 

 

 

Bijlage: curriculum vitae

Tips

Gebruik deze link voor een goede open sollicitatiebrief.

Gebruik deze link voor meer informatie over een effectievere sollicitatiebrief.

Stel deze belangrijke 6 vragen bij je sollicitatie.

Gebruik deze 10 tips over non-verbale communicatie bij een sollicitatie.

Photo credit: markus spiske via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1