News Ticker

Pouwel Slurink – Aap zoekt zin

Evolutietheorie

De meeste biologen, menswetenschappers en filosofen hebben geen moeite met de evolutietheorie. Maar is het echt duidelijk wat de evolutietheorie nu eigenlijk betekent voor onze levensbeschouwing? Daar lopen de interpretaties nogal uiteen. De één probeert evolutie te combineren met God en vooruitgang, de ander denkt dat ze een einde maakt aan de vrije wil en het zoeken naar zin… In feite werpt de evolutietheorie soms een verrassend nieuw licht op oude vragen. Er sneuvelen nogal wat gekoesterde ideeën, maar tegelijkertijd worden er veel vragen beantwoord die filosofen eeuwenlang soms tot onzin en soms tot waanzin dreven… Zoals de vraag naar de zin…

De Nijmeegse filosoof Pouwel Slurink heeft een fenomenaal boek geschreven dat zeker niet iedereen zal bekoren. Slurink zegt: “De natuur behoudt wat erin slaagt zijn genen tijdig onder te brengen in nakomelingen en verwanten. Dit verklaart de tendens van organismen om zich te bekommeren om nageslacht en verwanten”

De evolutie heeft ervoor gezorgd dat er verschillende strategieën zijn om je genen zo efficiënt mogelijk door te geven één daarvan is samenwerking wat resulteert in competitie, er is ook sprake van een viertal causale niveaus die op elkaar inwerken: genen, geest, cultuur en omgeving. De menselijke geest staat volledig in dienst van de genen, stelt Slurink toch heeft de evolutie ervoor gezorgd dat we een zekere mate van vrijheid ervaren. Is er dus vrije wil? Slurink zegt: “Ja, we zijn in staat ‘in ketenen te dansen’, Alle producten van de menselijke geest waarbij Slurink vooral focust op moraal en godsdienst,  zijn onderdeel van de cultuur en dus onderdeel van de evolutionaire voortplantingsstrategie. Zingeving is volgens Slurink de aanpassing van ons leven aan het complexe leven in de ons omringende samenleving waarin de bevrediging van behoeften altijd verloopt via het innemen van rollen en het verdelen van taken. Als je dan eindelijk het gevoel hebt dat je je plekje in de maatschappij veroverd hebt voel je je in diepere zin veilig: je voelt je niet buitengesloten of verdwaald. Je hebt het gevoel dat je leven deel uitmaakt van iets dat groter is dan je zelf.

De vraag die blijft: Waarom doen wij zoveel meer dan louter overleven, waarom doen we ook aan inleven, scheppen we schoonheid en zoeken we waarheid?

Photo credit: bryanwright5@gmail.com / Foter /CC BY-ND

About Menno Lindeblad

Founder at Designstudio Lindeblad®, AmsterdamToday® ParadigmataMedia® FreelanceJournalism® and ExecutiveBusiness®. As a strategist, publisher and online content specialist, I believe media is serious business for the creative minds that wish to succeed the most in this digital age. My professional life is dominated by two activities: trying to understand things and to put things in motion. The first has lead to various columns and articles. The second has put on the path of entrepreneurship. My mission is to empower young entrepreneurs with the tools, programming, mentorship, network, funds and freedom they need to activate their talent. Do you ever laugh, cry, get angry or inspired? You’ll fit right in. Got a pitch, tip or leak? Contact me via email: M.Lindeblad@AmsterdamToday.eu Contact: Website | Facebook | More Posts

UA-62801321-1