News Ticker

Wat heeft een demo, een kennismakingsversie, met democratie te maken?

democratie

Een demo heeft helemaal niets met democratie te maken. Een demo is een kennismakingsversie om mensen kennis te laten maken met iets nieuws. Democratie geeft de mensen rechten en plichten, is een bestuursvorm en stamt af van de Griekse woorden dèmos, “volk” en krateo, “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in Nederland.

Democratie in Nederland is een groot goed en de meeste Nederlanders waarderen deze vorm van politiek bedrijven, waarbij we vele vrijheden en ook plichten kennen, maar niet iedereen kan goed omgaan met onze vrijheden. Daar kom ik later op terug!

Democratie in Nederland

Nederland is niet altijd een democratie geweest. Eerst waren er graven en hertogen die het voor het zeggen hadden. Daarna volgden er vele veranderingen om tot de democratie te komen die Nederland nu is:

  • Gewesten, Staten en Staten-Generaal – tot 1555
  • Filips II en de 80-jarige oorlog 1555 – 1648
  • De Republiek en de stadhouders 1588 – 1795
  • De Bataafse Republiek 1795 – 1806
  • Napoleon en Nederland 1806 – 1813
  • Nederland een koninkrijk 1815 tot nu
  • Het begin van de Eerste en de Tweede Kamer 1815
  • De Grondwet en Thorbecke 1848

In Nederland wordt Thorbecke gezien als grondlegger van de democratie in Nederland.

Het volk beslist

In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het toepassen van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten.
Vrijheid en gelijkheid staan op gespannen voet met elkaar. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. En let op voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen minderheden zo in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden.

In West-Europa ging de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid vooraf aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, waardoor een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar deze bescherming ontbreekt, zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Het heden

De afgelopen tijd staat onze democratie nogal onder druk. Nederland heeft haar best gedaan om een multiculturele samenleving te realiseren en dat is mislukt. Vele personen uit andere landen, die de kans hebben gekregen om zich in Nederland te vestigen en hier te wonen en vaak uit een land komen waar geen democratie is, denken waarschijnlijk dat Nederland een “demo”, een kennismakingsversie is, die je kunt uitproberen en waar je kunt doen en laten waar je zin in hebt. Fout gedacht!

Waarom integreren?

Waarom zou je je integreren en waarom zou je je houden aan de normen en waarden van Nederland als je zelf al je eigen normen en waarden hebt? Waarom zou je je aanpassen, want je hebt toch je eigen cultuur en daarbij in Nederland mag toch alles? Nederland is een heel tolerant land met vele vrijheden en waarom zouden we hier niet massaal gebruik van maken? In ons land van herkomst mocht dat allemaal niet. Daar werden we onderdrukt. Hier hebben we vele rechten en de plichten vergeten we gewoon even. Vooral het gebruik maken van alle vrijheden is wat we willen. De bijbehorende plichten en de gevraagde integratie worden gewoon vergeten. Onze eigen cultuur is het belangrijkste. Ook al wonen we niet meer in ons eigen land. Gelukkig zijn de Nederlanders zo tolerant en aanvaarden ze onze gewoonten en daar maken we graag misbruik van, want we willen helemaal niet integreren en doen het daarom ook niet.

Veel allochtonen tonen wel respect voor onze cultuur

Het bovenstaande geldt natuurlijk niet voor alle allochtonen, want in Nederland zijn vele allochtonen wel geïntegreerd, maar je ziet steeds meer in het nieuws dat er problemen zijn met allochtonen, die niet willen integreren en alleen maar alle vrijheden proberen te gebruiken om hun eigen belang te dienen en niet het belang van Nederland. Het land dat hun gastvrijheid biedt en als dank daarvoor respect voor de Nederlandse normen en waarden terug vraagt.

Nederlandse normen en waarden zijn geen Demo!

Nederland is een democratie met rechten en plichten, die we koesteren. De vrijheden, die we hebben gecreëerd in de afgelopen decennia mogen niet tegen ons gebruikt worden door personen van buitenaf, die denken dat Nederland een kennismakingsvorm is, een “demo”, waar je gewoon je gang kunt gaan.

Een multiculturele samenleving kan best lukken. De politiek moet dan wel alles eraan doen om te zorgen dat iedereen begrijpt dat we ons allemaal moeten houden aan de Nederlandse normen en waarden, waarbij we respect hebben voor de cultuur van anderen en deze culturen omarmen, zolang deze culturen geen negatieve invloed hebben op onze Nederlandse identiteit en onze Nederlandse samenleving.

Het woord is aan de politiek. Kijken of de dames en heren van de Eerste en Tweede Kamer deze uitdaging aankunnen en wel een goed functionerende multiculturele samenleving kunnen bewerkstelligen.

Politiek

Volgend jaar zijn er verkiezingen en voorlopig staat de PVV op heel veel zetels. Een reactie op de zwakke actie van de huidige politiek? Kan niet anders en Jan Dijkgraaf met zijn nieuwe politieke partij Geen Pijl wil laten zien hoe democratie vorm gegeven kan worden als de leden aangeven hoe de richting van de partij moet gaan. Niet eenvoudig, maar wel een vorm van democratie. Kijken hoe de verkiezingen aflopen volgend jaar.

Wat is uw mening over dit beladen onderwerp?

Auteur: Frank Scheers

Photo credit: BvdL via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1