News Ticker

Wanneer gaat de politiek huiselijk geweld nu eens echt aanpakken?

geweld

In Nederland is een groot schrijnend maatschappelijk probleem. 200.000 tot 230.000 personen in Nederland hebben jaarlijks te maken met huiselijk geweld. Het gaat om kinderen, vrouwen, mannen en bejaarden. Het huiselijk geweld kan mishandeling zijn, verkrachting, manipulatie, uitbuiting, intimidatie, geestelijke chantage enzovoort.
Deze slachtoffers zijn vaak zichzelf niet meer, want door deze verschrikkelijke situatie worden ze geleefd door een ander, de dader. De dader bepaalt hun leven en de dader bepaalt wat men moet denken. Een eigen mening wordt hard afgestraft.

Minderjarig versus meerderjarig

Als het slachtoffer minderjarig is, dan heeft de politie via de wet mogelijkheden om op te treden. Gelukkig is dat wettelijk goed geregeld. Hoe zit het echter als het slachtoffer meerderjarig is? Als je net 18 jaar bent, ben je ook meerderjarig en in feite nog steeds heel jong en onervaren. Meerderjarigheid verandert de hele zaak en dan staat de politie in feite machteloos. De dader weet dat en maakt daar misbruik van.

Huidige situatie biedt geen adequate oplossing

Stel, er is een vermoeden van huiselijk geweld. De politie gaat op een melding af van de buren, omdat ze continu ruzie en gehuil horen. Ze zien hun buurvrouw ook af en toe met een blauw oog of andere kenmerken van mishandeling. De politie gaat langs en zal gaan vragen aan het slachtoffer of ze mee wil gaan om haar verhaal te gaan doen op het politiebureau. Als het slachtoffer krachtig genoeg is, dan gaat ze mee met de politie en kan dan haar verhaal en eventueel aangifte doen. Daar ligt het probleem niet. Het schrijnende probleem is echter dat een slachtoffer van huiselijk geweld in angst leeft en vaak niet de kracht heeft om zelfstandig mee te gaan met de politie. De dader laat aan het slachtoffer regelmatig weten dat ze nooit vrijwillig met de politie mee mag gaan, want anders volgt er straf. Het gevolg is dat de politie moet afdruipen, omdat de wet aangeeft dat iemand, die meerderjarig is en niet zelfstandig mee wil gaan niet meegenomen mag worden door de politie. De dader kent dit gat in de wet en zal zijn slachtoffer blijven intimideren, zodat de dader zijn huiselijk geweld zonder probleem kan voortzetten.

Wet tijdelijk huisverbod

De wet kent wel de wet tijdelijk huisverbod. Deze wet geeft aan het slachtoffer de mogelijkheid dat de dader 10 dagen niet meer zijn woning in mag. De hulpofficier van justitie regelt dat en het geeft het slachtoffer de tijd om dingen te regelen zonder dat de dader zich ermee kan bemoeien.

Het werkt niet echt

Wat is echter het probleem ook in dit geval? Als het slachtoffer niet zelfstandig meewerkt door angst staat de politie ook met deze wet machteloos. De wet geeft wel iets meer armslag aan de politie, want bij ernstig vermoeden van huiselijk geweld mag de politie toch optreden. Het probleem is echter dat als het slachtoffer elke dag enkele keren flink op haar achterhoofd wordt geslagen, onder het haar, de politie niks kan constateren. Een blauw oog of blauwe plekken zijn wel zichtbaar. Als het slachtoffer in die situatie uit angst niks durft te zeggen, dan kan de politie alsnog afdruipen en kan de dader door blijven gaan met huiselijk geweld. Daarbij geldt dat de dader, elke keer dat de politie moet afdruipen, steeds meer zelfvertrouwen krijgt, want hij wordt toch niet gestraft.

De oplossing, die wel kan werken als de politiek wil meedenken

De oplossing is dat de politie de mogelijkheid moet krijgen om op basis van signalen of aangifte van derden, zoals buren, familie, vrienden of kennissen, een vermeend slachtoffer alsnog mee te kunnen nemen voor verhoor in een veilige omgeving, zoals het politiebureau. Het slachtoffer kan dan haar verhaal doen en eventueel aangifte. Als het om een misverstand blijkt te gaan, merkt de politie dat al snel. In het andere geval kan het slachtoffer gered worden en de dader gestraft.

Tweede Kamer

Wij hebben dit voorstel gedaan aan enkele leden van de Tweede Kamer en zelfs gesproken met 1 van hun. Helaas wordt ons voorstel niet overgenomen of in de Tweede Kamer besproken. De oplossing is simpel, echter de volksvertegenwoordiging doet niets met een adequate oplossing voor dit ernstige maatschappelijke probleem.

De politiek dient de wetgeving hierop aan te passen! Wanneer gaan hun ogen eens open?

Amsterdam Today heeft al eerder aandacht besteed aan dit schrijnende probleem. Via deze link kunt u ons artikel hierover lezen.

Wat is uw mening hierover?

Photo credit: dualdflipflop via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1