News Ticker

Voormalig BAM-complex Halfweg wordt culturele broedplaats BOGOTÁ

halfweg

Het voormalig complex van aannemer BAM in Halfweg wordt een culturele broedplaats met betaalbare (huur)ruimtes voor kunstenaars, muzikanten en startups. Het project is onder de naam BOGOTá geïnitieerd door het bedrijf Meurkens & Meurkens dat het 12.000 m² grote terrein met steun van 12 private investeerders, de Rabobank Haarlem en Omstreken en Bureau Broedplaatsen Amsterdam vorige maand kocht. De eerste huurders vestigen zich eind september op BOGOTá waar plaats komt voor circa 250 creatieve geesten. Met de realisatie van het project is 2,8 miljoen euro gemoeid.

De broers Maarten en Rolf Meurkens zijn sinds 2005 actief in de tijdelijke verhuur van vastgoed. Vaak betreft het panden van overheden en corporaties die in afwachting van herbestemming of sloop maatschappelijk verantwoord beheerd worden. Door er tijdelijke werkruimtes, kantoren en ateliers in te vestigen ontstaat een impuls voor de omliggende buurt(en). Meurkens & Meurkens heeft door de jaren heen tientallen panden – met name in Haarlem en Amsterdam – in beheer gehad en tot bloei gebracht.

bogota

Een succesvol voorbeeld daarvan is het voormalige belastingkantoor in de Haarlemse wijk Schalkwijk. In dit door Meurkens & Meurkens onder de naam Belcanto beheerde pand (17.500 m² ), vonden na het vertrek elf jaar geleden van de Belastingdienst ruim 200 bedrijfjes en kunstenaars onderdak. Eind dit jaar moet het gebouw, dat plaatsmaakt voor woningbouw, leeg zijn.

Mede op basis van hun met Belcanto opgedane ervaring besloten Rolf en Maarten Meurkens een éigen project te starten. Hun oog viel op het aan de snelweg en het spoor Haarlem-Amsterdam gelegen BAM-complex. Dat bestaat uit twee gekoppelde kantoorgebouwen, een grote werkplaats en twee puntloodsen met een bruto vloeroppervlak van in totaal 9000 m². In de loods kunnen kunstenaars die veel ruimte nodig hebben (zoals beeldhouwers en houtbewerkers) terecht. Tevens wil Meurkens & Meurkens er geluidgeïsoleerde ruimtes voor muzikanten in realiseren.

In de gekoppelde kantoorgebouwen komen kunstenaars en startups. Naar verwachting zijn er 100 ruimtes met een huurkorting beschikbaar voor kunstenaars die bij de Commissie Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) staan ingeschreven. De CAWA opereert binnen de Metropoolregio Amsterdam waarvan ook Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer deel uit maken.

Advertentie

Waarom levert online adverteren meer op dan adverteren in een krant?

Aan de achterzijde van het terrein staan aan de Ringvaart twee karakteristieke puntloodsen (samen 600 m²) die zich uitstekend lenen voor een expositieruimte en horeca met een terras aan het water. Meurkens & Meurkens is op zoek naar een ervaren horecaondernemer voor BOGOTá.

Het complex ligt op loopafstand van het NS-station Halfweg/Zwanenburg en op fietsafstand van Haarlem (10 minuten) en Amsterdam (15 minuten). BOGOTá heeft – onder de snelweg Haarlem-Amsterdam – een fietstunneltje voor de deur dat de verbinding naar het tegenover gelegen recreatiegebied Spaarnwoude vormt. Huurders krijgen een gratis fiets ter beschikking en ook zal worden gezorgd voor een deelbusje waar de huurders gebruik van kunnen maken.

Maarten Meurkens: “Ik vind het helemaal te gek dat we met alle enthousiaste huurders en investeerders juist op zo’n onverwachte locatie een permanente plek kunnen maken die cultuur in brede zin voor de regio gaat waarborgen”.

Over de keuze voor de naam BOGOTá zegt Rolf Meurkens: “Het is een stad waar wij om diverse redenen gevoelsmatig veel mee hebben. Niet alleen omdat er familie woont, maar ook vanwege de  25 universitaire instellingen en 85 musea die er gevestigd zijn. Je kunt er tevens een verwijzing in zien naar de oude pakhuizen in Amsterdam en Rotterdam met hun vaak exotische namen. Maar verreweg onze belangrijkste reden is een hommage aan de vrede: Bogotá is de hoofdstad van het enige land waar in de afgelopen jaren een vrede is gesloten. ”

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: johan wieland via Foter.com / CC BY-ND

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1