News Ticker

Politiek: doe iets aan het verschrikkelijke huiselijke geweld!

huiselijkgeweld

In Nederland is een groot schrijnend maatschappelijk probleem. Meer dan 230.000 personen in Nederland hebben jaarlijks te maken met huiselijk geweld. Het gaat vooral om kinderen, vrouwen en bejaarden. Het huiselijk geweld kan mishandeling zijn, verkrachting, manipulatie, uitbuiting, intimidatie, geestelijke chantage enzovoort. Deze slachtoffers zijn vaak zichzelf niet meer, want door deze verschrikkelijke situatie worden ze geleefd door een ander, de dader. De dader bepaalt hun leven en de dader bepaalt wat men moet denken. Een eigen mening wordt hard afgestraft.

Minderjarig of meerderjarig zijn, maakt groot verschil

Als het slachtoffer minderjarig is, dan heeft de politie via de wet mogelijkheden om op te treden. Gelukkig is dat wettelijk goed geregeld. Hoe zit het echter als het slachtoffer (net) meerderjarig is? Dan verandert de hele zaak en staat de politie in feite machteloos. De dader weet dat en maakt daar misbruik van. Er is een oplossing, die de wetgever zou kunnen toepassen, maar (nog) niet doet! Waarom niet? De oplossing is relatief eenvoudig.

Huiselijk geweld

Stel, er is een vermoeden van huiselijk geweld. De politie gaat af op een melding van bijvoorbeeld de buren, omdat ze continu ruzie en gehuil horen. Ze zien hun buurvrouw ook af en toe met een blauw oog of andere kenmerken van mishandeling. De politie gaat langs en zal gaan vragen aan het slachtoffer of ze mee wil gaan om haar verhaal te gaan doen op het politiebureau. Als het slachtoffer krachtig genoeg is, dan gaat ze mee met de politie en kan dan haar verhaal en eventueel aangifte doen. Daar ligt het probleem niet. Het schrijnende probleem is echter dat een slachtoffer van huiselijk geweld in angst leeft en vaak niet de kracht heeft om zelfstandig mee te gaan met de politie.

De politie druipt af

De dader laat aan het slachtoffer regelmatig weten dat ze nooit vrijwillig met de politie mee mag gaan, want anders volgt er straf. Het gevolg is dat de politie moet afdruipen, omdat de wet aangeeft dat iemand, die meerderjarig is en niet zelfstandig mee wil gaan niet meegenomen mag worden door de politie. De dader kent dit gat in de wet en zal zijn slachtoffer blijven intimideren, zodat de dader zijn huiselijk geweld zonder probleem kan voortzetten.

Tijdelijk huisverbod is niet voldoende

De wet kent wel de wet tijdelijk huisverbod. Deze wet geeft aan het slachtoffer de mogelijkheid dat de dader 10 dagen niet meer zijn woning in mag. De hulpofficier van justitie regelt dat en het geeft het slachtoffer de tijd om dingen te regelen zonder dat de dader zich ermee kan bemoeien.

Wat is echter het probleem ook in dit geval? Als het slachtoffer niet zelfstandig meewerkt door angst staat de politie ook met deze wet machteloos. De wet geeft wel iets meer armslag aan de politie, want bij ernstig vermoeden van huiselijk geweld mag de politie toch optreden. Het probleem is echter dat als het slachtoffer elke dag enkele keren flink op haar achterhoofd wordt geslagen, onder het haar, de politie niks kan constateren. Een blauw oog of blauwe plekken zijn wel zichtbaar. Als het slachtoffer in die situatie uit angst niks durft te zeggen, dan kan de politie alsnog afdruipen en kan de dader door blijven gaan met huiselijk geweld.

De oplossing

De oplossing is dat de politie de mogelijkheid moet krijgen om op basis van aangifte van derden, zoals buren, familie, vrienden of kennissen, een vermeend slachtoffer alsnog mee te kunnen nemen voor verhoor in een veilige omgeving, zoals het politiebureau ook al wil het slachtoffer zogenaamd niet vrijwillig mee. Het slachtoffer kan dan haar verhaal doen en eventueel aangifte tegen de dader. Als het om een misverstand blijkt te gaan, merkt de politie dat al snel genoeg. In het andere geval kan het slachtoffer gered worden uit haar verschrikkelijke situatie en de dader gestraft.

Wat is echter de realiteit?

Wij hebben contact gehad met diverse Tweede Kamerleden, maar de politiek verschuilt zich achter de huidige wetgeving. Men vindt het een inbreuk op de privacy, want iemand meenemen voor verhoor tegen haar (door de dader opgelegde) wil vindt de politiek nu niet kunnen. Ook al is er door diverse derden aangifte gedaan. Dat betekent dat de dader nog steeds vrij spel heeft en het huiselijk geweld gewoon doorgaat.

Volgens een Tweede Kamerlid van de PVDA wordt preventief op scholen gepraat over huiselijk geweld en wordt er zwaarder gestraft dan vroeger. Dit zijn prima initiatieven, maar zijn niet echte oplossingen. De dader moet aangepakt en uitgeschakeld worden en dat kan veel beter als het slachtoffer alle aandacht en hulp krijgt van justitie.

Narcisme

Via deze link kunt u ons eerder geplaatste artikel lezen over narcisme.

Photo credit: CMYKane via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1