News Ticker

Japanners halen werkzame stof tegen kanker uit Amsterdamse iep

iep11

In januari en februari heeft Pius Floris Boomverzorging langs de Amsterdamse grachten eenendertig iepen gesnoeid. De nog niet uitgekomen knoppen zijn een van de vijf hoofdbestanddelen van een anti-tumorvormend middel dat door Japanners gemaakt wordt.

Pius Floris Boomverzorging snoeit sinds vijf jaar de Amsterdamse bomen. Henk Werner zoekt jaarlijks geschikte ieplocaties en regelt toestemming voor de snoei. ‘In Japan staan ook iepen, maar dat zijn andere soorten dan die in Amsterdam. Per iepsoort verschilt de hoeveelheid werkzame stof tegen kanker, zo hebben de Japanners ontdekt: Ulmus x hollandica “Vegeta” bevat de grootste hoeveelheid, meer dan “New Horizon”. Een jaar geleden hebben we ook knoppen van “Dodoens” gehaald, maar daarin bleek relatief weinig werkzame stof te zitten. We hebben dit jaar in de derde week van januari twintig “Vegeta”-iepen gesnoeid, omdat de knoppen daarvan eerder uitkomen. Op 2 februari hebben we elf “New Horizon” gesnoeid. Volgend jaar gaan we wellicht ook van “Rebonaschuffel” oogsten.’

Eerste contact
Dat iepen een heilzame werking kunnen hebben, kwam begin jaren tachtig tot de Japanse mevrouw Kadono in een visioen. Samen met de Japanse professor Yoshihiro Sekino van het bedrijf Kibun Foods – de Nestlé van Japan – nam zij contact op met de gemeente Amsterdam. Mevrouw Kadono had gedroomd over geneeskrachtige bomen langs het water en bij rood licht, vertelt Ed Blankers (79), destijds hoofdopzichter over de bomen. De Japanners hadden gezocht in Amerika, maar kwamen op het idee om Amsterdam aan te schrijven, met het oog op de iepen langs de Wallen.

Proefondervindelijk
De gemeente stuurde hen het eerste jaar hele takken met knop op, het tweede jaar de takuiteinden, in het derde alleen de knoppen. Het vierde jaar kwamen de Japanse dame en de professor zelf over om aan te wijzen wat ze wilden, vertelt Blankers. De knoppen moesten nog bruin zijn, maar wel op het punt staan om uit te komen. ‘In de toekomst zullen we op een gegeven moment niet meer kunnen oogsten van “Vegeta”, omdat deze iepziektegevoelige soort niet meer wordt aangeplant. We richten ons met de plannen op de resistente “Rebona” en “New Horizon”.’ Werner vult aan: ‘We zijn in overleg met de Japanners over de vraag of we hoeken met iepen gaan aanplanten, speciaal voor de knoppenopbrengst, of dat zij in de toekomst genoeg zullen hebben aan afname uit de openbare ruimte.’

Oogst
Omdat de knoppen snel verwerkt moeten worden, werden na het eerste bezoek van de Japanners de takuiteinden direct afgevoerd naar het atelier van een bevriende Japanse kunstenaar in Amsterdam. Hier ondergingen de knoppen een drogingsproces. Het verwerkingsprocédé gebeurt nog altijd op deze manier. Boomverzorgers van Pius Floris snoeien takken en zagen deze in stukken. De Japanners knippen deze verder op. De oogst omvat jaarlijks 55 kilo knoppen, na droging nog zo’n vijftien kilo. ‘Dit jaar was het genoeg om twintig “Vegeta” te snoeien, maar soms moeten we er dertig snoeien. Dat snoeien moet sowieso gebeuren, dus de gemeente heeft de Japanners altijd kosteloos willen helpen.’

Helaas heeft het middel niet meer geholpen voor mevrouw Kadono zelf; zij overleed aan kanker. De professor is op leeftijd en het werk is overgedragen aan twee jongere collega-professoren en een tussenpersoon, meneer Shinji Kasema. Het middel is nu in handen van een farmaceutisch bedrijf en er is octrooi op aangevraagd. In 2015 verschenen publicaties in Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften over de werkingskracht ervan. In Nederland wordt het middel niet gebruikt.

Bron: NWST NeWSTories bv

Photo credit: NWST NeWSTories bv

About Redacteur

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1