News Ticker

Grote vraag naar logistiek vastgoed, ook meer speculatieve nieuwbouw

bedrijfspand

De aanhoudende groei van e-commerce zorgt voor een grote vraag van bedrijven naar logistiek vastgoed. In de eerste helft van 2017 is 50% meer logistiek vastgoed – distributiecentra – verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij is het opvallend dat bedrijven vooral op zoek zijn naar nieuwbouw, dat wil zeggen nog te bouwen of in aanbouw zijnde complexen. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business naar de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt in tien grote gemeenten van ons land.

De grote vraag naar grootschalig logistiek vastgoed heeft overigens tot gevolg dat er steeds meer op risico wordt ontwikkeld en gebouwd, dus zonder de zekerheid van voorverhuur. Volgens NVM Business wordt dat mede veroorzaakt door de lage rente. Hierdoor zijn de ontwikkelkosten laag en vormen distributiecentra een aantrekkelijke investering voor beleggers. Dat neemt echter niet weg dat een gemeente als Tilburg het aantal beschikbare kavels voor de bouw van distributiecentra snel ziet teruglopen. Hetzelfde probleem speelt ook in Utrecht. Het resultaat is dat voor nieuwbouw steeds vaker wordt uitgeweken naar andere ge-meenten met voldoende ruimte en goedkopere grond, zoals bijvoorbeeld Nieuwe-gein. NVM Business waarschuwt voor een overaanbod van logistiek vast-goed als het speculatief realiseren van nieuwe distributiecentra de komende jaren doorzet.

Advertentie

Plaats gratis uw vacatures voor mediaprofessionals op Freelance Journalism

Mismatch vraag en aanbod

Er is niet alleen meer vraag naar distributiecentra, ook in het kleinschalige segment van de bedrijfsruimtemarkt is sprake van een verhoogde vraag. De lage rentestand maakt het voor ondernemers weer aantrekkelijk om hun bedrijfspand te kopen. Ofschoon het aanbod van bedrijfsruimte door de toegenomen vraag op veel plekken een dalende trend laat zien, is in de meeste gemeenten wel de structurele leegstand toegenomen. Vooral in Enschede en Amsterdam is het aandeel bedrijfspanden dat langer dan drie jaar leegstaat gegroeid, respectievelijk naar 35% en 25% van het totale aanbod. Het gaat vaak om panden die niet meer voldoen aan de huidige kwaliteitseisen wat betreft bouwhoogte en duurzaamheid. In de Haarlemmermeer en Tilburg is vooral het oppervlak dat leegstaat, toegenomen. Het betreft hier enkele grote objecten die sinds het begin van het jaar te huur of te koop worden aangeboden.

Huurprijzen stijgen licht

De huurprijzen zijn in de meeste onderzochte gemeenten het afgelopen halfjaar licht gestegen. De groeiende vraag naar bedrijfsruimte, het schaarser worden van passend aanbod en de hogere kwaliteit van het vastgoed dat is verhuurd, zijn de belangrijkste oorzaken hier-van. Daarnaast zijn de incentives in 2017 afgenomen, aldus NVM Business.

Advertentie

Waarom levert online adverteren meer op dan adverteren in een krant?

Over het onderzoek

NVM Business heeft voor deze publicatie onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt in tien gemeenten, te weten Almere, Amsterdam, Breda, Eindhoven, Enschede, Haarlemmermeer, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Venlo. In deze gemeenten heeft in 2017 de meeste dynamiek plaatsgevonden op de bedrijfsruimtemarkt.

Over NVM Business

De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars en taxateurs. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit circa 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. Door verdere professionalisering en het bevorderen van integriteit wil NVM Business de autoriteit worden op het gebied van commercieel vastgoed in Nederland.

Van het totale aanbod van te huur of te koop staande bedrijfspanden in Nederland is iets meer dan 50% in handen van een bij NVM Business aangesloten bedrijfsmakelaar. Tot het aanbod worden gerekend bestaande dan wel in aanbouw zijnde bedrijfsgebouwen waarin minimaal 750 m² beschikbaar is. De rapportage van NVM Business die aan dit persbericht ten grondslag ligt, is beschikbaar op de website van de NVM.

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: kevin dooley via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1