News Ticker

Eenzaamheid onder senioren groeit schrikbarend hard

Nu al geeft een kwart van de 55-plussers aan zich eenzaam te voelen. Van de 65-plussers voelt zelfs een derde zich eenzaam. Het hebben van weinig sociaal contact en daarmee een gevoel van eenzaamheid verhoogt de kans op fysiek ongemak. Zo kan eenzaamheid leiden tot een verhoogde bloeddruk, een verhoogd stressniveau of vergroot het de kans op een depressie. Dit kan leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen en kan bijdragen aan een afname van de kwaliteit van leven. De vergrijzing verergert deze sociale problematiek. Alternatieve woonvormen, waarin gemeenschapszin centraal staat, gaan deze eenzaamheid tegen en stellen tegelijkertijd de zorgvraag uit.

Het stadsveteraan project is een initiatief van de gemeente Amsterdam om te helpen bij de aanpak van eenzaamheid onder oudere Amsterdammers. Het project richt zich op senioren die vitale en actief zijn, maar die wel wat extra hulp of sociale contacten kunnen gebruiken.

Uniek is dat alle huurders zijn georganiseerd in een beheercoöperatie. Binnen deze beheercoöperatie beheren zij gezamenlijk de ontmoetingsruimtes. De rol van de beheercoöperatie gaat zelfs verder; naast de invulling die zij geven aan de ontmoetingsruimtes, hebben zij ook inspraak in wie er komen wonen. Men beslist dus zelf mee over de eigen woon- en leefomgeving.

Verbinding, autonomie, diversiteit en duurzaamheid zijn de vier pijlers waarop de visie van de beheercoöperatie is gebouwd. Nabuurschap, interesse hebben in elkaar, af en toe iets voor elkaar willen doen én respect hebben voor de ander zijn de uitgangspunten die elke huurder van Stadsveteraan onderschrijft.

 

Het concept van Stadsveteraan is “samen woon-zorg”, wat betekent dat senioren in hun eigen huis kunnen blijven wonen, terwijl ze wel ondersteuning krijgen op het gebied van zorg en welzijn. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm zijn van huishoudelijke hulp, vervoer, of begeleiding bij het doen van boodschappen. Het doel van Stadsveteraan is om senioren te helpen langer zelfstandig te blijven wonen, en om eenzaamheid te verminderen door het bieden van sociale contacten en activiteiten.

Stadsveteraan werkt met vrijwilligers die de senioren helpen met alledaagse taken en die gezelschap bieden. De vrijwilligers komen regelmatig langs en helpen de senioren bijvoorbeeld met het doen van boodschappen, het vervoer naar afspraken, of het wandelen met de hond. Daarnaast biedt Stadsveteraan ook activiteiten en uitjes aan, zoals bijvoorbeeld musea bezoeken of een koffieochtend.

Stadsveteraan is bedoeld voor senioren die nog voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen, maar die wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het project is gericht op senioren die in Amsterdam wonen en is gratis voor deelnemers. Als je meer wilt weten over Stadsveteraan, kun je contact opnemen met de gemeente Amsterdam via de website www.amsterdam.nl

Zelfstandige woningen

Een compact tweekamer appartement (min. 43m²) met een woonkamer, slaapkamer, open keuken en badkamer. De voordeur komt uit op de binnengalerij van het complex. Er zijn 91 zelfstandige woningen.

• Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming

• Met de vloerverwarming kan de woning ook gekoeld worden

• Alle woningen zijn voorzien van een balkon of een Frans balkon

• Afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk huurtoeslag aan te vragen

Friendswoningen

‘Zelfstandig samenwonen’ met een vriend/ vriendin/ familielid in een appartement, waarbij de bewoner een eigen studioruimte huurt en een woonkamer en keuken deelt. Er zijn 15 friendswoningen voor 2 personen (totaal ca. 85m²) en 8 friendswoningen voor 3 personen (totaal ca. 130m²).

• Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming

• Met de vloerverwarming kan de woning ook gekoeld worden

• Alle woningen zijn voorzien van een balkon of een Frans balkon

• Elke studioruimte is voorzien van een badkamer en pantry

• Gedeelde woonkamer/keuken met de andere huurder(s)

• Elke huurder krijgt een eigen huurcontract, hierdoor is behoud van AOW mogelijk

• Afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk huurtoeslag aan te vragen

Andere initiatieven

Er zijn ook andere initiatieven in Amsterdam die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid onder ouderen, zoals bijvoorbeeld de BuurtBemiddeling van het Leger des Heils en het project Eenzaamheid Ouderen van het Amsterdamse GGD. Als je meer wilt weten over deze initiatieven, kun je contact opnemen met de gemeente Amsterdam of met de organisaties zelf. Ze zullen je graag verder informeren.

 

Fotocredits/Architect: Heren 5

 

About Menno Lindeblad

Founder at Designstudio Lindeblad®, AmsterdamToday® ParadigmataMedia® FreelanceJournalism® and ExecutiveBusiness®. As a strategist, publisher and online content specialist, I believe media is serious business for the creative minds that wish to succeed the most in this digital age. My professional life is dominated by two activities: trying to understand things and to put things in motion. The first has lead to various columns and articles. The second has put on the path of entrepreneurship. My mission is to empower young entrepreneurs with the tools, programming, mentorship, network, funds and freedom they need to activate their talent. Do you ever laugh, cry, get angry or inspired? You’ll fit right in. Got a pitch, tip or leak? Contact me via email: M.Lindeblad@AmsterdamToday.eu Contact: Website | Facebook | More Posts

UA-62801321-1