News Ticker

Komst nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam nog onzeker

islamschool

Het is nog onzeker of Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) op 1 augustus 2017 een nieuwe islamitische middelbare school kan starten in Amsterdam. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (4 juli 2017) weliswaar een gunstige uitspraak voor SIO gedaan in een zogenoemde voorlopige voorzieningsprocedure over een recent besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar daarmee is nog niet gezegd dat SIO op 1 augustus onderwijs kan gaan geven. Dat hangt nog af van een procedure van SIO tegen een ander besluit van de staatssecretaris dat gaat over de bekostiging van de school. Die procedure loopt bij de rechtbank Amsterdam.

Stichtingsbesluit

De staatssecretaris nam in augustus 2011 een ‘stichtingsbesluit’ waarbij SIO toestemming kreeg om met rijksbekostiging een nieuwe islamitische middelbare school te stichten. Hiervoor had SIO met een leerlingenprognose aangetoond dat er voldoende belangstelling voor een nieuwe islamitische middelbare school was. De Wet op het voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens dat uiterlijk zes jaar na het stichtingsbesluit moet worden begonnen met het geven van onderwijs. Voor SIO betekent dit dat de nieuwe middelbare school uiterlijk 1 augustus 2017 van start moet gaan.

Bekostigingsbesluit

Naast een stichtingsbesluit is voor het starten van een nieuwe school ook een ‘bekostigingsbesluit’ nodig. Hiermee ontvangt een school van het rijk de financiële middelen om daadwerkelijk onderwijs te kunnen geven. De staatssecretaris besloot echter eind juni 2017 de bekostiging te weigeren die SIO had aangevraagd. Tegen dat bekostigingsbesluit loopt op dit moment een procedure bij de rechtbank Amsterdam.

Intrekking stichtingsbesluit

Gelijktijdig met de weigering van het bekostigingsbesluit besloot de staatssecretaris het stichtingsbesluit uit 2011 in te trekken. Dit omdat SIO door het ontbreken van een bekostigingsbesluit op de uiterste datum van 1 augustus 2017 niet zal kunnen starten met het geven van onderwijs. SIO is het daar niet mee eens en vroeg de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak daarom het intrekkingsbesluit te schorsen. Volgens SIO is de staatssecretaris te voorbarig. Zo resteert er nog tijd tot 1 augustus 2017 en heeft SIO, naar eigen zeggen, alle voorbereidende maatregelen getroffen om op 1 augustus van start te gaan.

Voorlopig oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak is voorlopig van oordeel dat uit de Wet op het voortgezet onderwijs volgt dat de staatssecretaris een stichtingsbesluit alleen kan intrekken als blijkt dat de leerlingenprognose niet meer zal worden gehaald. De staatssecretaris heeft aan de intrekking van het stichtingsbesluit “echter geen feiten of omstandigheden ten grondslag gelegd op grond waarvan moet worden aangenomen dat de voorspelde leerlingaantallen niet worden gehaald”. Daarom heeft de voorzieningenrechter het intrekkingsbesluit geschorst. Later dit jaar zal de Afdeling bestuursrechtspraak een definitieve uitspraak doen in deze zaak.

Toekomst nog onzeker

De intrekking van het stichtingsbesluit is nu geschorst. Dit betekent dat het stichtingsbesluit van augustus 2011 weer geldt. Maar daarmee is nog niet zeker dat de nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam op 1 augustus 2017 van start kan gaan. Daarvoor is de uitkomst van de procedure bij de rechtbank Amsterdam over het bekostigingsbesluit van belang.

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: Martijn.Munneke via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Samen met onze content creators van FreelanceJournalism.eu maken we content die werkt. Of het nu gaat om een video, rich-media of een blog, onze specialisten zorgen voor hoogwaardige content. Onze missie is om mediaprofessionals te verenigen om samen krachtiger op te trekken. --- Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u ook auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 300 tot 600 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1