News Ticker

WOONCOÖPERATIE GELANCEERD VOOR JONG & OUD

Wooncoöperatie Stroom, officieel opgericht in maart 2021, staat voor zorgzaam
en duurzaam wonen voor en met alle generaties. De leeftijden in de groep variëren van 0 tot 70, van baby’s tot gepensioneerden – er is plek voor iedereen bij Stroom. De enthousiaste groep, die ongeveer 2 jaar geleden organisch gevormd is, heeft gezamenlijk een visie ontwikkeld. Hierin staan vier pijlers centraal: zorgzaamheid, meergeneratiewonen, duurzaamheid en betaalbaar wonen.

Een wooncoöperatie is een gemeenschap waarin bewoners – in verschillende mate – faciliteiten met elkaar delen. Dat varieert van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin tot een gezamenlijk huishouden, maar ook gemeenschappelijk ingekochte zorg, voedsel, deelauto’s, gezamenlijke kinderopvang en zorg voor elkaar. Voor Amsterdam is deze woonvorm nog redelijk nieuw, maar in landen als Duitsland en Zwitserland zijn wooncoöperaties al zo gevestigd en gangbaar als in Amsterdam de woningbouwverenigingen.

Bij een wooncoöperatie is de vereniging eigenaar van het pand; de leden huren van de vereniging. Op deze manier creëer je een sociale woonomgeving en wordt het behoud van betaalbare woningen gegarandeerd. De gemeente Amsterdam heeft als doel gesteld dat in 2040 de woningvoorraad voor 10% bestaat uit wooncoöperaties.

De leden van de wooncoöperatie zijn samen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het dagelijks beheer van hun gebouw. Zo werkt Stroom samen met bureaus Space&Matter en CrowdBuilding aan het realiseren van het gebouw.

Wat maakt Stroom bijzonder?

Meergeneratiewonen is een belangrijk doel van Stroom. Het samenleven van alle levensfases brengt een grote meerwaarde op allerlei gebieden. Oudere bewoners zullen niet vereenzamen en jonge gezinnen hebben extra hulp om zich heen. Deel uitmaken van een ‘extended family’ is zeer waardevol; it takes a village to raise a child. Door verschillende generaties samen te laten leven, creëert de coöperatie als vanzelf een sociale, zorgzame groep mensen. Vraag en aanbod op het gebied van zorg, aandacht, activiteiten en sociale omgang sluiten op natuurlijke

wijze bij elkaar aan. Iedereen heeft belang bij, en voordeel van, solidariteit en samenwerking tussen de verschillende generaties.

Meergeneratiewonen is ook van grote waarde, voor de samenleving in het algemeen en tevens voor de overheid of lokale gemeenten. Een zorgzame bewonersgroep met leden van alle leeftijden lost allerhande situaties onderling op. Door deze hoge mate van zelfredzaamheid wordt een waaier aan maatschappelijke kosten en lasten voorkomen

Betaalbaar wonen

Wooncoöperaties realiseren betaalbare woningen. De trend van de afgelopen jaren – het steeds onbetaalbaarder worden van woningen in Amsterdam – willen we keren. Verschillende sociaal-economische groepen – denk aan middenklasse, kunstenaars, praktisch geschoolden en jonge gezinnen – dreigen uit Amsterdam te verdwijnen. Zo stevenen we af op een homogeen stadsbeeld en komt de leefbaarheid ernstig in gevaar. Om de stad gezond, divers en inclusief te houden, zijn er meer betaalbare woningen nodig. Er is nóg meer maatschappelijke winst te behalen door een stap verder te gaan en wooncoöperaties de ruimte te geven. Stroom draagt bij aan betaalbaar, sociaal én duurzaam wonen en voorziet in sociale – en middenhuurwoningen.

Help Stroom bij hun missie

Stroom zit inmiddels in de zogenaamde ‘kaartenbak’ van de gemeente Amsterdam en kan dus meedingen naar locaties die de gemeente voor coöperaties gaat uitgeven. Zo is eind april een kavel op Centrumeiland, IJburg, beschikbaar gekomen om op te reageren. Zou dit de plek kunnen worden waar wij onze woondroom realiseren? Stroom heeft hierbij hulp nodig van mensen die willen investeren in betaalbare woonruimte.

 

About Menno Lindeblad

Founder at Designstudio Lindeblad®, AmsterdamToday® ParadigmataMedia® FreelanceJournalism® and ExecutiveBusiness®. As a strategist, publisher and online content specialist, I believe media is serious business for the creative minds that wish to succeed the most in this digital age. My professional life is dominated by two activities: trying to understand things and to put things in motion. The first has lead to various columns and articles. The second has put on the path of entrepreneurship. My mission is to empower young entrepreneurs with the tools, programming, mentorship, network, funds and freedom they need to activate their talent. Do you ever laugh, cry, get angry or inspired? You’ll fit right in. Got a pitch, tip or leak? Contact me via email: M.Lindeblad@AmsterdamToday.eu Contact: Website | Facebook | More Posts

UA-62801321-1