News Ticker

ZZP-tarieven stijgen niet, ondanks aantrekkende economie

zzper

Freelancers hebben, afgaande op jaarlijks onderzoek door Hoofdkraan.nl, weinig reden voor optimisme. Het gemiddelde zzp-tarief blijft ook in 2017 steken op 43 euro, wat gelijk is aan het schamele gemiddelde van vorig jaar. Opvallend is dat de social media specialist steeds minder verdient en dat de markt voor tekstschrijvers en vertalers opnieuw krapper is geworden. De freelance docent krijgt op zijn beurt nog minder per uur. Ander saillant detail: Groningen blijkt een stuk aantrekkelijker voor freelancers dan de Randstad.

Advertentie

Plaats gratis uw vacatures voor mediaprofessionals op Freelance Journalism

Social Media specialist verdient steeds minder

Hoofdkraan.nl baseert haar cijfers op maar liefst 15.000 offertes die afgelopen jaar door freelancers op haar platform zijn uitgebracht. Vooral de Marketing & Communicatie-branche heeft het zwaar te verduren gehad dit jaar. Het gemiddelde uurtarief is met 3 euro gezakt naar 43 euro en met name de Social Media specialisten zien hun inkomsten dalen. Daar waar zij in 2014 nog gemiddeld 54 euro kregen voor een uurtje werk is hier in 2017 nog maar 38 euro van over.

zzptarief

Moeilijke markt voor tekstschrijvers en vertalers

Freelancers in de tekst en vertaling blijven onderaan de markt schommelen en moeten in 2017 weer 2 euro per uur inleveren. De grootste winnaars in 2017 zijn de starterscoaches en schrijvers van ondernemingsplannen. Freelance docenten komen dit jaar het allerslechtst uit het onderzoek. Het gemiddelde uurtarief is gedaald naar 33 euro en is daarmee lager dan dat van een secretaresse of blogger. Het uurtarief in de juridische dienstverlening blijft de lijst op grote afstand aanvoeren met 73 euro (zie voor alle cijfers het volledige onderzoeksrapport).

Onzekerheid mag niet langer drukken op tarief

Hoofdkraan.nl-directeur Niels Goossens ziet zijn vorig jaar uitgesproken vrees ten aanzien van de Wet DBA bevestigd door de cijfers. “Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgever over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn.”

Advertentie

Waarom levert online adverteren meer op dan adverteren in een krant?

Groningen aantrekkelijker voor zzp’er dan Randstad

Lichtpuntje in het onderzoek is dat de aanhoudende daling sinds 2014 gestagneerd is en op regionaal niveau zijn ook successen te vieren. In Groningen steeg het uurtarief met maar liefst 23% van 40 euro naar 52 euro, waarmee Groningse freelancers het een stuk beter voor elkaar hebben dan de Randstedelijke zzp’er. In Amsterdam daalden de uurtarieven voor het vierde jaar op rij. De Rotterdamse zzp’er is het best betaald in de Randstad, met een uurtarief van 45 euro.

Ondanks het lage gemiddelde uurtarief denkt Goossens dat het vanaf nu alleen nog beter kan worden. “Met een nieuw kabinet op komst lijkt er snel meer duidelijkheid over de Wet DBA te komen en als het werkloosheidscijfer als graadmeter voor freelance kansen mag gelden, dan moet er komende jaar groei mogelijk zijn.”

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: Fabio Bruna via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1