News Ticker

Column MeerBusiness Amsterdam door Ursula van Zantvliet Rozemeijer

Ursulaslider

Onderneemster Ursula van Zantvliet Rozemeijer is eigenaar en directeur van Amsterdams grootste zakelijke netwerk MeerBusiness Amsterdam. Ursula: “Onze naam MeerBusiness Amsterdam dekt volgens ons prima de lading. Wij zetten ons in om bedrijfsactiviteiten in en om Amsterdam positief te beïnvloeden. In het kader van het stimuleren van het zakenleven, het ondernemerschap en het verbinden van de praktische wetenschap en de semi-overheid met het bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam reiken wij sinds 2010 de Amsterdam Business Award uit op een gala avond georganiseerd door amsterdam.meerbusiness.nl. Hét nieuwe Maatschappelijke platform voor ondernemers en managers uit de regio.”

Het Amsterdamse bedrijfsleven

Aangezien Amsterdam Today graag het Amsterdamse bedrijfsleven positief stimuleert, publiceren wij regelmatig een column van Ursula van Zantvliet Rozemeijer over haar ervaringen met het dynamische Amsterdamse bedrijfsleven.

Column

Vrouwen en netwerken: geen toeval

Geen tijd. Veel vrouwen gebruiken dat argument om aan te geven dat ze het toch echt te druk hebben met hun kinderen en gezin om ook nog in de avond te moeten gaan netwerken. Eerlijk gezegd ben ik het met ze eens wanneer ze hun vooroordeel over netwerken met mij delen. Je gaat naar een netwerkbijeenkomst waar je bij toeval wel of minder interessante mensen op je pad tegenkomt.

Toeval?

Denk je dat het old-boys-netwerk alleen maar bestaat uit toeval?!? Deze vraag is natuurlijk alleen maar retorisch bedoeld.

Wanneer je in het Stan Huygens journaal van De Telegraaf kijkt, zie je een aantal old-boys steeds weer op foto’s terug. Ze kennen elkaar al en weten van tevoren dat ze elkaar bij een specifiek evenement weer zien. Ze houden op deze wijze de banden warm en ontmoeten ook weer nieuwe mensen waarmee ze ook weer verder komen. Kortom een dergelijke bijeenkomst is het warmhouden van bekenden, laten zien dat je erbij hoort en het ontmoeten van nieuwe mensen. Het werkt hetzelfde als in de kinderwereld. Wanneer er een bijeenkomst is van een prestigieus en belangrijke gebeurtenis, dan moet je erbij zijn. Ben je er niet bij, dan tel je minder mee.

Hoe pak je het als drukbezette vrouw met jong gezin dan wel aan?!?

Sluit je aan bij een select aantal netwerken waarbij je met de organisatie kan samenwerken. Over het algemeen betekent dit dat je minimaal lid moet worden of sponsor. Wanneer je minder budget hebt, dan kan het betekenen dat je je kostbare tijd moet inzetten.

Vervolgens stippel je een plan uit voor het eerste half jaar. In het plan staat o.a. welke doelstellingen je hebt. Dit kunnen bijvoorbeeld omzetdoelstellingen zijn. Welke doelgroepen je interessant vindt.  Samen met de directeur van zo’n organisatie kan je dan invullen welke activiteiten nodig zijn om te komen tot die doelstellingen.

Nu een waargebeurd voorbeeld waarbij ik ook wil wijzen op mijn column (netwerken versus cold-calling)

Vrouw met jong gezin wil zich als de nieuwe directeur van een dienstverlenende consultancy naar buiten toe profileren. Ze heeft een omzettarget voor zichzelf gesteld op 50.000 euro aan nieuwe klantenomzet. Haar gemiddelde orderwaarde is 10.000 euro.  Dit betekent dat ze 5 nieuwe klanten moet binnenhalen. Wanneer ze coldcall zal moeten bellen, zal ze tussen de 400-500 mensen moeten bereiken, in haar branche onmogelijk.  In termen van netwerken zal het betekenen minimaal 25 netwerkbijeenkomsten.

Om het succes wat te versnellen hebben we nog een aantal zaken afgesproken. Eén van die samenwerkingen is dat zij samen met MeerBusiness een aantal potentiële klanten uitnodigt (via een netwerkorganisatie uitnodigen heeft een andere impact dan vanuit de betreffende organisatie) voor een bepaald netwerkevenement. Ik doe dat ook in haar doelgroep namens MeerBusiness (op deze wijze kom ik ook in contact met mensen die ik nog niet ken). Wanneer 3 mensen op haar uitnodiging komen en 3 mensen op die vanuit MeerBusiness heeft zij al 6 warme leads op 1 evenement!

Strategisch netwerken naar het old-boys-and-girls netwerk is geen toeval!

Auteur: Ursula van Zantvliet Rozemeijer

columnursula

Photo credits: MeerBusiness Amsterdam

Advertentie

Waarom lopen ondernemers weg met dit nieuwe online advertentieabonnement?

About Redacteur

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1