News Ticker

Zijn er collaborateurs in vredestijd?

tweedekamer

Dit is een interessante hypothetische vraag en is een maatschappelijke discussie waard. Zeker in deze tijd waar veel veranderingen plaats vinden.

Voor de Tweede Wereldoorlog was Nederland, zoals Nederland was. De Nederlandse normen en waarden golden toen en het was goed om als Nederlander in Nederland te leven. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bleken een hoop Nederlanders te gaan heulen met de vijand. Duizenden Nederlanders werden lid van de NSB en vele Nederlanders, die niet lid waren van de NSB bleken onder andere onderduikers te hebben verraden of samen met de Duitsers te gaan vechten op het slagveld tegen de geallieerden.

Nederland bleek dus gedurende de Tweede Wereldoorlog een grote groep inwoners te hebben gehad, die niet voor Nederland was, maar voor de vijand, de Duitse bezetters. Zij namen afstand van de Nederlandse normen en waarden en zij stonden achter de ideeën van de Duitse bezetters en stonden toe dat de ideeën van de Duitse bezetters werden uitgevoerd, waardoor Nederland Nederland niet meer was. De normen en waarden van de Duitse bezetters werden door deze collaborateurs geaccepteerd en gevolgd. Deze groep inwoners waren voor de Tweede Wereldoorlog nog gewoon Nederlanders, die niet bekend stonden als collaborateurs, maar het in feite al wel bleken te zijn. Dit fenomeen zal ongetwijfeld bij elke vorm van oorlog aanwezig zijn.

Hoe zit dat in 2015? Hoe zit dat nu in Nederland in vredestijd?

Nederland leeft in vrede en wordt niet door een bezetter bezet. Toch zou je je kunnen afvragen of dat werkelijk zo is. We leven wel in vrede, maar Nederland is volgens velen niet meer het Nederland, zoals het vroeger was. Dit zou kunnen komen, omdat er in Nederland inwoners zijn, die wellicht te veel tolereren en dan met name op het gebied van de multiculturele samenleving, waarvan bekend is dat die multiculturele samenleving is mislukt. Dit blijkt ook in Duitsland, Frankrijk en andere landen zo te zijn. Het nieuws staat er regelmatig vol van.

Als onze Nederlandse normen en waarden, maar ook onze tradities, worden verwaterd, dan gebeurt dat waarschijnlijk door de normen en waarden en tradities, die allochtonen uit hun eigen vaderland meenemen. Dat allochtonen hechten aan hun cultuur is heel begrijpelijk, maar dat doen wij als Nederlanders en als hun gastland ook. Een hele grote groep Nederlanders, de zwijgende meerderheid, ziet dat de Nederlandse identiteit aan het afzwakken is en bemerkt dat daar een nieuwe andere identiteit voor in de plaats komt, die weinig nog te maken heeft met de oude vertrouwde Nederlandse identiteit en dat niet leuk vindt, maar als zwijgende meerderheid hier niks aan kan doen. Dit blijkt veel frustratie op te leveren bij deze grote groep Nederlanders en dat levert elke dag reacties op uit de maatschappij. Kijk maar naar de huidige Zwarte Pieten discussie. Zie ons artikel hierover.

Je zou je dus kunnen afvragen of we collaborateurs hebben in vredestijd en wie die collaborateurs in vredestijd dan zijn en of we in vredestijd misschien toch voor een deel bezet worden. Zijn die collaborateurs in vredestijd bepaalde politici, die veel te tolerant zijn? Zijn dit bepaalde groepen autochtone inwoners, die zwak zijn en maar mee praten met die groep politici, die veel te tolerant zijn? Of gaat het om een bepaalde mentaliteit, die bepaalde groepen Nederlanders hebben? Als zij bestaan wil ik ze natuurlijk helemaal niet vergelijken met de collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog, want dat is volstrekt niet vergelijkbaar, maar wel wil ik duiden dat er een overeenkomst zou kunnen zijn op het gebied van de verwatering van de Nederlandse normen en waarden en tradities door bepaalde omstandigheden. Of het nou oorlog is of vrede.

Mijn perceptie is dat de gemiddelde Nederlander het volgende begrijpelijk vindt. Stel, je krijgt iemand aan de deur en deze persoon vraagt jou om hulp, waarbij aantoonbaar is dat deze persoon echt hulp nodig heeft, dan haal je zo iemand in huis en zorg je voor adequate hulpverlening. Als tegenprestatie krijg je iemand, die blij is met deze hulp en je ontvangt respect en dankbaarheid van deze persoon terug.
Een ander voorbeeld. Stel, iemand staat onverwachts bij jou aan de deur met het verzoek om kennis te maken. Het blijkt al gauw na enkele zinnen dat deze persoon geen directe hulp nodig heeft en je biedt deze persoon aan om binnen te komen. Deze persoon begint ineens ongevraagd jouw meubels te verschuiven, de inrichting van jouw keuken te wijzigen en jouw tuin her in te richten, omdat hij dit thuis ook zo zou doen. Ben je daar dan blij mee? Niet echt! Je wilt zelfs dat het direct stopt en dat alles in de oude toestand wordt terug gebracht.

In Amerika is iedereen trots om Amerikaan te zijn. Of je nou autochtoon bent of allochtoon. In Nederland zijn er steeds minder mensen, die nog wel trots zijn om Nederlander te zijn. Dit heeft een bepaalde reden en die reden zou te maken kunnen hebben met die tolerante houding van bepaalde politici en bepaalde groepen of personen in de samenleving. Door deze te tolerante houding zouden de vertrouwde normen en waarden en tradities van Nederland langzamerhand worden gewijzigd in een mix van normen en waarden en tradities van de nieuwe samenleving. De zwijgende meerderheid, de gemiddelde Nederlander, zit volgens berichten niet te wachten op de normen en waarden en tradities van deze mix van de nieuwe samenleving. Waarschijnlijk wel op een goede afgestemde mix, maar niet op een te verwaterende mix. Het succes van bepaalde politieke partijen met een expliciete mening is daar een reactie op en is dat wat we willen in onze maatschappij?

Als ze bestaan, hoe moeten we omgaan met deze collaborateurs in vredestijd? Dit is een hele moeilijke vraag, maar als eerste denk ik dat dit fenomeen, als het bestaat, gesignaleerd moet worden en bekendheid moet krijgen, zodat men hier rekening mee kan houden en men zijn eigen standpunt hierover kan innemen. De politici zijn dan degenen, die hiermee aan het werk moeten gaan.

Aanvullend: mensen in nood dienen altijd geholpen te worden. Bedenk wel dat vluchtelingen hun eigen problemen en wensen op elk gebied meenemen. Beseffen we dit goed genoeg of denken we dat vluchtelingen blij zijn in Nederland te zijn en verder geen enkele (negatieve) invloed op onze samenleving zullen hebben? Helpen is belangrijk. Bijverschijnselen waar we niet op zitten te wachten, zijn onderdeel van het helpen. Over deze negatieve bijverschijnselen wordt weinig in de media aandacht besteed, terwijl iedereen in onze maatschappij daarmee te maken krijgt. Hoe dan ook!

Wat is uw mening over de hypothetische vraag “Zijn er collaborateurs in vredestijd?”

Photo credit: -JvL- / Foter / CC BY

About Editorial Office

We speuren de wereld af naar trends op het gebied van Mode, Relatie, Beauty, Design, Health, Food, Travel en Lifestyle. Dit delen we vervolgens via al onze media met onze lezers, gebruikers, klanten en fans. Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1