News Ticker

What are Vector borne diseases?

mosquito

Vector borne diseases are diseases carried by for example a bug (the vector) from one animal to another, or to man. Examples of a vector are mosquitoes and ticks. These diseases are becoming more common in the Netherlands and Europe.

Most animal diseases that occur in the Netherlands, spread directly from one to the other animal. But there are other diseases on the rise. Diseases and insects that were previously only in the tropics and subtropics, are traveling more and more northern and coming to the Netherlands. Because of global warming germs and insects can survive in areas where it used to be too cold. Also people, animals and goods travel around the world, so undetected diseases and insects can hitch a ride. This increases the chance of spreading animal diseases.

Diseases that are transmitted by insects, such as Rift Valley Fever and Bluetongue, ask for a specific control strategy. The best control is the prevention of the diseases. This means, among other things, strict control on import of animals, knowledge about where the diseases occurred and the development and application of diagnosis and vaccines.

Photo credit: John Tann / Foter / CC BY

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1