News Ticker

Verdienen de directeuren van goede doelen teveel?

glazenhuis

Nederlanders zijn gulle gevers als het om goede doelen gaat. Daar staan we bekend om en dat is prima, want niet alles wordt door de overheid gesubsidieerd. In Nederland bestaan vele goede doelen, maar wat weten we over deze goede doelen en dan met name wat weten we over het salaris van de directie en hoeveel het goede doel daadwerkelijk besteedt aan het goede doel zelf.

Giften

Goede doelen worden gesteund door giften. Giften zijn vrijwillige bijdragen van particulieren of bedrijven. De gulle gevers steunen een goed doel, omdat ze daarmee wat hebben of omdat ze zelf iets hebben meegemaakt en daarom een goed doel steunen dat met hun eigen ervaring te maken heeft.

Wat we over het algemeen niet weten is hoe met het geld exact wordt omgegaan. Gelukkig is er een instantie, die alles in de gaten houdt, maar als je wordt gevraagd om een goed doel te steunen, weet je niet meteen hoe het geld wordt beheerd. Naast het goede doel zelf heeft de stichting van een goed doel diverse kosten, zoals salarissen, huur bedrijfsruimte, wervingskosten en dergelijke. Dat is begrijpelijk, maar worden deze kosten zo laag mogelijk gehouden, is een belangrijke vraag.

Beter inzicht in het resultaat

Op zich zou het een idee zijn om zodra iemand je vraagt om een goed doel te steunen je een soort van branchecode krijgt te zien, waaruit blijkt dat het goede doel zoveel mogelijk bijdraagt aan het goede doel zelf of dat ze juist dit minder goed doen. Hoe hoger de code, bijvoorbeeld A1, des te beter en effectiever het goede doel wordt beheerd. Door zo’n code weet je direct of het goede doel zoveel mogelijk de giften juist besteedt of minder goed besteedt. Het geeft een duidelijk signaal af, zodat je zelf beter kunt bepalen of jouw gift goed terecht komt.

Directie

Als je een goed doel leidt, dan denk je in eerste instantie aan personen, die dit uit idealisme doen. Je ziet dan voor je dat de directie op de fiets naar een oud gebouwtje gaat om te gaan werken voor het goede doel. Op deze manier wordt zoveel mogelijk aan kosten bespaard, maar in de praktijk werkt het heel anders.

Goede doelen dienen goed georganiseerde instellingen te zijn, die heel efficiënt met het geld om dienen te gaan. Het is in feite een bedrijf en dient als zodanig geleid te worden. Om een adequate directie te hebben voor een goed doel heb je capabele mensen nodig. Net zoals in het bedrijfsleven waar winst maken het oogmerk is. Een directeur van een goed doel kan echter nooit het salaris verlangen, zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is, aangezien niet de instantie zelf belangrijk is, maar het goede doel op zich. De directeur hoeft daarom niet met de fiets naar een oud gebouwtje te gaan, maar kantoren met marmeren gangen, designer meubels en dure leasewagens voor de deur zouden een verkeerd signaal kunnen afgeven. Zie hiervoor ons artikel over goede doelen, die in grachtenpanden gehuisvest zijn.

Hoe zit het met de salarissen van de directie van goede doelen?

Om u een inzicht te geven in de bepaling en in de hoogte van het salaris van de directie van goede doelen gaan we verder in op deze materie en hieronder staat hoe de hoogte van het salaris wordt bepaald. Daarna treft u een lijst met de namen van goede doelen met het bruto jaarsalaris van de directeur vermeld en hoeveel uur per week de directeur hiervoor werkt.

Advertentie

Waarom levert online adverteren meer op dan adverteren in een krant?

Brancheorganisatie VFI

VFI is de branche organisatie van goede doelen en kent sinds 2005 een beloningsregeling voor directeuren. De beloningsregeling houdt rekening met de zwaarte van de functie (o.a. grootte en complexiteit van de organisatie). Het gemiddelde jaarsalaris van een directeur bedroeg in 2013 op fulltime basis 97.133,- euro, variërend van gemiddeld 85.463,- euro bij kleine organisaties tot gemiddeld 119.242,- euro bij grote organisaties. Het gaat om het gemiddelde van de 91 organisaties die hebben meegedaan aan het onderzoek voor het Goede Doelen Rapport. Het bedrag is ruim onder de maximumnorm van 158.000,- euro die in de beloningsregeling van VFI is vastgelegd. Deze regeling is gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen. Het maximumsalaris is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum.

4 salariscomponenten

De beloningsregeling van VFI is in 2011 jaar aangescherpt, waarbij onder meer de hoogte van de vertrekvergoeding is gemaximeerd. Ook is vastgelegd dat het Centraal Bureau Fondsenwerving toezicht houdt op de verantwoording van de beloningsregeling in de jaarverslagen.
De beloningsregeling van VFI heeft betrekking op vier componenten: het bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en variabele beloning, samen het jaarinkomen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het jaarverslag van de betreffende organisatie.

Lijst met bruto jaarsalarissen

In onderstaande lijst vindt u per organisatie gespecificeerde informatie over het bruto jaarinkomen in euro’s van de directeur over 2013 en tevens het aantal uren dat de directeur per week werkt. Aanvullende personeelskosten, zoals de kosten voor een lease-auto, pensioenbijdrage en dergelijke zijn hierin niet meegenomen en dienen nog opgeteld te worden bij het salaris.

Goede doel: Bruto jaarsalaris: Uren per week:
Stichting Aap 61.831,- 40
Actionaid 85.578,- 36
ADRA-Nederland 52.518,- 40
Aids Fonds – STOP AIDS NOW! – Soa Aids Nederland 106.442,- 36
Stichting ALS Nederland 79.989,- 40
Alzheimer Nederland 120.002,- 38
Amnesty International 104.404,- 40
AMREF Flying Doctors 97.341,- 37,5
Angst Dwang en Fobie Stichting 59.242,- 36
Artsen zonder Grenzen 108.825,- 40
Nederlandse Vereniging voor Autisme 58.599,- 36
St. Bio Kinderrevalidatie 90.700,- 40
Bont voor Dieren 57.240,- 40
Nederlandse Brandwonden Stichting 84.380,- 36
Brooke Hospital for Animals 63.099,- 40
International Campaign for Tibet 64.797,- 40
Care Nederland 104.653,- 38
ICS, Investing in Children and their Societies 87.169,- 36
Christenen voor Israël 70.267,- 36
CliniClowns 75.975,- 40
Cordaid 119.367,- 36
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting(NCFS) 97.000,- 40
St. Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest 72.358,- 40
Diabetes Fonds 101.187,- 38
Dierenbescherming 137.418,- 36
Edukans 93.337,- 36
Stichting Steun EMMA Kinderziekenhuis AMC 71.388,- 36
Epilepsiefonds 93.062,- 40
NSGK voor het gehandicapte kind 91.908,- 36
Fonds Gehandicaptensport 88.101,- 38
KNGF Geleidehonden 124.200,- 38
Greenpeace 109.395,- 40
Habitat for Humanity 70.010,- 40
Nederlandse Hartstichting 93.040,- 40
Heifer Nederland 52.967,- 38
Hersenstichting Nederland 97.960,- 36
De Hollandsche Molen 79.883,- 37,5
HomePlan 48.502,- 40
Koninklijke Hondenbescherming 33.081,- 36
Stichting Nationaal Huidfonds 42.179,- 40
Humanitas 98.610,- 36
Humanistisch Verbond 97.997,- 36
Jantje Beton 97.404,- 36
Johan Cruyff Foundation 75.713,- 36
Kerk in Actie 120.000,- 36
KWF Kankerbestrijding 146.486,- 38
Stichting KidsRights 68.850,- 40
Nationaal Fonds Kinderhulp 115.740,- 36
Stichting Kinderpostzegels Nederland 101.399,- 36
Leger des Heils 138.510,- 38
Leprastichting 109.000,- 40
Liliane Fonds 104.019,- 40
Longfonds 133.499,- 36
Maag Lever Darm Stichting 108.777,- 40
Make-a-Wish Nederland 60.191,- 40
MAF Nederland 87.169,- 38
Mama Cash 108.626,- 36
Stichting Meedoen Mogelijk Maken 103.249,- 32
Vereniging Milieudefensie 66.529,- 37,5
MIVA/oneMen 79.560,- 40
Nationaal MS Fonds 78.712,- 40
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 86.100,- 40
Natuur en Milieu 98.257,- 40
Natuurmonumenten 130.000,- 37
Nierstichting 124.999,- 37
Stichting Oogfonds Nederland 86.134,- 36
Open Doors 62.543,- 40
Nationaal Ouderenfonds 109.550,- 36
Oxfam Novib 104.367,- 36
PAX 93.338,- 36
Pink Ribbon 99.000,- 40
Plan Nederland 101.900,- 35
Prins Bernhard Cultuurfonds 157.879,- 40
Prinses Beatrix Spierfonds 97.500,- 38
Proefdiervrij 79.560,- 40
Fonds Psychische Gezondheid 88.365,- 36
Red een Kind 80.667,- 36
De Regenboog Groep 103.591,- 36
Het Nederlandse Rode Kruis 133.833,- 40
Ronald McDonald Kinderfonds 74.577,- 40
Save the Children 107.918,- 38
Simavi 93.312,- 36
Fonds Slachtofferhulp 90.247,- 38
Solidaridad 102.623,- 36
SOS Kinderdorpen 96.552,- 38
Spieren voor Spieren 81.243,- 40
Tear 69.288,- 40
Terre des Hommes 111.760,- 38
KNCV Tuberculosefonds 127.132,- 38
UNICEF 124.038,- 38
Veilig Verkeer Nederland 101.804,- 36
Vfonds 32.976,- 36
Villa Pardoes 108.535,- 38
Stichting Vluchteling 93.868,- 39
Stichting voor Vluchteling-Studenten, UAF 66.156,- 36
Vluchtelingenwerk Nederland 115.777,- 36
Vogelbescherming Nederland 110.248,- 40
Vrienden van de Hoop 85.152,- 36
VSO Nederland 93.206,- 36
Wakker Dier 52.611,- 36
War Child 88.353,- 40
War Trauma Foundation 54.611,- 36
Wereld Natuur Fonds 132.355,- 40
WereldOuders 59.574,- 40
Wilde Ganzen 87.724,- 36
Woord en Daad 93.672,- 36
ZOA 106.557,- 40
De Zonnebloem 133.220,- 40

Het hoogste salaris ontvangt de directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds met bruto 157.879,- euro per jaar en het laagste salaris ontvangt de directeur van het Vfonds met 32.976,- euro bruto per jaar.

De directeur van de stichting Meedoen Mogelijk Maken werkt het kortst met 32 uur per week voor een bruto jaarsalaris van 103.249,- euro. De andere directeuren werken tussen de 36 en 40 uur per week.

Branchecode

Via deze lijst hebt u een inzicht gekregen in de beloning van de directeuren van diverse goede doelen. Of deze beloning wel of niet hoog genoeg is, mag u zelf bepalen. We kunnen ons wel voorstellen dat de gulle gevers graag zouden willen weten hoe elk goed doel exact beheerd wordt en hoe efficiënt ze werken, zodat je kunt vast stellen of ze het meeste van de giften aan het goede doel besteden en niet aan de organisatie zelf. Een branchecode zou uitkomst brengen!

Wat is uw mening over dit onderwerp?

Photo credit: Wouter Kiel / Foter / CC BY

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1