News Ticker

Raad van State uitspraak over Amsterdamse bed-bad-broodvoorziening

ilegaal

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam mocht zes uitgeprocedeerde vreemdelingen verwijzen naar de bed-bad-broodvoorziening van Amsterdam. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (29 juni 2016). De vreemdelingen waren in hoger beroep gekomen, omdat ze vonden dat het gemeentebestuur had moeten beoordelen of de gemeentelijke bed-bad-broodvoorziening in hun geval toereikend was.

Gemeentelijke bed bad broodvoorziening

De gemeente Amsterdam heeft eigen beleid ontwikkeld voor het bieden van voorzieningen aan uitgeprocedeerde vreemdelingen, waaronder opvang in de gemeentelijke bed bad broodvoorziening. Dit beleid moet worden aangemerkt als “buitenwettelijk begunstigend beleid”. Op het gemeentebestuur rust namelijk geen wettelijke of internationale verplichting om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie biedt aan hen immers al opvang in zogenoemde vrijheidsbeperkende locaties. Bovendien heeft het gemeentebestuur geen specifieke bevoegdheid om opvang te bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen. Omdat het gemeentebestuur de opvang in de bed-bad-broodvoorziening onverplicht biedt, mocht het in lijn met zijn eigen beleid volstaan met een verwijzing van de vreemdelingen naar die voorziening en hoefde het niet te beoordelen of die voorziening in hun geval toereikend was.

Deze uitspraak heeft betrekking op de Amsterdamse bed-bad-broodvoorziening en staat los van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 26 november 2015 over opvang die het Rijk biedt aan uitgeprocedeerde vreemdelingen.

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1