News Ticker

Ontslag gaat niet zomaar

ontslag

Soms schiet een functioneringsgesprek erbij in. Blijkt je werkgever vervolgens al jaren niet tevreden over je zijn, dan mag hij je niet zomaar ontslaan. Je hebt dan namelijk niet de kans gehad om je te verbeteren.

Klaas werkt al ruim 35 jaar voor dezelfde werkgever als ‘coördinator informatie en communicatie’ bij een culturele instelling. Hij heeft altijd goed gefunctioneerd. Of tenminste: tot en met 2004 zijn er functioneringsgesprekken geweest en die waren altijd positief. Daarna vonden er geen gesprekken meer plaats. In 2014 wordt Klaas ineens geconfronteerd met de mededeling dat zijn hele team al jaren klachten over hem heeft. Hij zou hen niet goed hebben aangestuurd. Ook zou hij zich nogal onhandig hebben uitgelaten richting een werkneemster.

Er volgt een periode van een hoop getouwtrek tussen Klaas en zijn werkgever. Er wordt bijvoorbeeld een traject voor mediation gestart, maar ook weer afgeblazen. Klaas mag van zijn baas zijn werk niet meer uitoefenen, waarna hij een kort geding start. De rechter bepaalt dat Klaas wel weer aan het werk mag, maar vervolgens laat de werkgever Klaas niet meer toe tot zijn oude werkplek. Klaas moet voortaan in de kantoortuin zitten. Hij is hier niet van gediend en komt een aantal dagen niet opdagen. Vervolgens wil de werkgever, in aanwezigheid van de HR-manager van de instelling, het gesprek met Klaas aangaan. Deze HR-manager is in de ogen van Klaas echter niet onafhankelijk. Daarom weigert hij het gesprek. Zijn werkgever ziet dit als werkweigering en stelt Klaas op non-actief. De werkgever stapt naar de rechter en verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ernstig verwijtbaar handelen van Klaas.

Wanneer kan een billijke vergoeding worden toegekend?

Is je ontslag ernstig te verwijten aan je werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding die je bij ontslag krijgt, als je ten minste twee jaar in dienst bent geweest.

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter in Almelo oordeelt dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van Klaas, maar wel van een verstoorde arbeidsverhouding. Maar, oordeelt de rechter, die verstoorde arbeidsverhouding is te wijten aan de werkgever. De kantonrechter neemt het de werkgever bijzonder kwalijk dat er sinds 2004 geen functioneringsgesprekken meer zijn gevoerd. Daarom heeft Klaas nooit de kans gekregen om – als er al wat misging – dit te verbeteren door zich bijvoorbeeld bij te scholen. Klaas wordt er ineens als donderslag bij heldere hemel mee geconfronteerd dat zijn medewerkers veel klachten hebben. De kantonrechter meent dat Klaas recht heeft op een vergoeding – de ‘billijke vergoeding’ die kan worden toegekend als de werkgever iets te verwijten valt – en kent Klaas 80.000 euro toe (van de 500.000 die Klaas had geëist). Hoe de rechter precies tot dat bedrag komt, wordt niet toegelicht.

Regelmatige functioneringsgesprekken cruciaal

Karin Boukema, advocaat bij Loos & Boukema Advocaten in Amsterdam: ‘Deze uitspraak onderstreept het grote belang van regelmatige functioneringsgesprekken met (ook hoger) personeel. Het mag niet zo zijn dat iemand ineens wordt geconfronteerd met kennelijk al jarenlang levende onvrede, zonder zich daar nog tegen te kunnen verweren. De werkgever heeft daardoor niet alleen steken laten vallen, maar bovendien de indruk gewekt partij te kiezen.’ Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding is het volgens Boukema op dit moment toch vooral een zaak van omstandigheden van het geval en welke rechter je treft. ‘Er zijn door rechters sinds de invoering van de Wwz (Wet werk en zekerheid) in 2015 zeer substantiële vergoedingen toegekend, maar ook lage.’

Bron: Intermediair

Photo credit: DavidMartynHunt via Foter.com / CC BY

 

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1