News Ticker

Lees hier de bewijsstukken inzake de koninklijke belastingdeal

belastingdeal3

Premier Rutte zegt geen bewijs te hebben gevonden voor een geheime belastingdeal met de Oranjes. Toch is die deal wel degelijk gesloten. Zoals iedereen heeft kunnen zien is RTL Nieuws opnieuw het Nationaal Archief ingedoken en kwam daar weer documenten tegen die aantonen dat de Oranjes in de jaren 70 gecompenseerd werden toen ze belasting moesten gaan betalen.

Documenten

Door enkele documenten uit het archief blijkt dat premier Piet de Jong en de minister Witteveen (Financiën) op 28 april 1970 een akkoord hebben gesloten. De koning zou voortaan 150.000 gulden extra krijgen. Een belangrijke reden daarvoor was dat de Oranjes later geen aanspraak meer konden maken op andere compensaties vanwege de aanpassingen ‘in de belastingsfeer’.

Deze afspraken waren onderdeel van een systeem dat uiteindelijk in 1973 is ingevoerd. Alle koninklijke kosten zouden voortaan door de staat worden betaald. Daartegenover moesten de Oranjes wel belasting gaan betalen terwijl ze dat vroeger niet hoefden.

Bedenkingen

De Oranjes hebben aangedrongen op deze compensatie. Topambtenaren van het ministerie van Financiën hadden bedenkingen over deze deal. In een notitie voor de minister van Financiën staat letterlijk dat die 150.000 gulden werd toegekend omdat het ‘de enige manier is om uit de impasse te geraken’.

Historisch onderzoek nodig

Premier Rutte heeft in zijn brief aan de Kamer aangekondigd dat er een historisch onderzoek gedaan moet worden. “Dat is eigenlijk het meest merkwaardige  aan deze zaak”, zegt politiek verslaggever Roel Geeraedts van RTL Nieuws, die alle stukken gelezen heeft. “Niemand weet daar blijkbaar wat de Oranjes precies aan vergoedingen ontvangen en waarop die vergoedingen zijn gebaseerd.”

belastingdeal1

belastingdeal2

Wat is uw mening over deze kwestie?

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1