News Ticker

Hoe beleef je vrijheid?

vrijheid

Levensloopstylist Deirdre Bouwman heeft de volgende column geschreven over vrijheid. Vrijheid wordt algemeen beschouwd als ‘s werelds hoogste menselijk goed. Maar wat betekent vrijheid?

Om over vrijheid te beschikken is het noodzakelijk dat je er een helder beeld van hebt. Vrijheid krijgt pas echte waarde wanneer je het tegendeel hebt ervaren. Wat is het tegengestelde van vrijheid? Weerstand, onderdrukking, gevangenschap…

Beleving van vrijheid

Er zijn mensen, die ultieme vrijheid ervaren wanneer ze vastgebonden en overheerst worden (SM). Zij ervaren juist de vrijheid, doordat ze volledig overmeesterd worden, in het feit dat ze nergens verantwoordelijkheid voor kunnen/hoeven te nemen.

Nelson Mandela wist 18 jaar te vertoeven in de vrijheid van zijn geest tijdens zijn gevangenschap.

Er zijn mensen die zich vrij van stress voelen door in loondienst te werken en elke maand kunnen rekenen op het gestort krijgen van salaris.

Een zelfstandig ondernemer voelt zich vrij, omdat hij z’n eigen koers kan uitzetten qua werk.

Een alleenstaande kan zich gevangen voelen in de vrijheid van het alleen zijn, doordat er verbinding met een ander ontbreekt, krijgt de alleenstaande geen spiegeling. Het ontbreken van deze wisselwerking kan een benauwd gevoel oproepen waardoor de het ‘geluk’ wat in vrijheid te vinden is, geen waarde (meer) heeft.

Iemand met een partner kan zich vrij voelen, omdat hij niet meer op ‘jacht’ hoeft.

Werken op zich wordt door velen als tegenhanger van vrijheid ervaren, terwijl het hebben van geen werk kan leiden tot je verstrikt/verstikt raken in vrijheid (doelloosheid, gebrek aan middelen, etc.)

Hieruit kunnen we dus concluderen dat vrijheid paradoxaal, duaal, tweeledig is en dat elke situatie die met (on)vrijheid gaat gemoeid iets oplevert

Het mooie van dit principe is dat dualiteit voor elk te bedenken thema geldt. En dat ware vrijheid ligt in het ontwikkelen van een verruimd perspectief/bewustzijn, zodat je jezelf in staat stelt om alle mogelijke kanten van een situatie te belichten. Vervolgens kies je ervoor om je aandacht te richten op de kant waar je het meest blij van wordt! Deze blijdschap is de drager van de energie waarmee jouw creativiteit bloeit en waardoor je stappen kunt zetten om het beste uit deze situatie te halen.

Dit principe geldt ook voor zeer ingewikkelde situaties. Heb jij moeite om een specifieke situatie van alle kanten te belichten? Of ken je iemand die hiermee worstelt? Ik help je binnen 30 minuten om deze visie te ontwikkelen.

Elke minuut van onvrede / gevangenschap kost je 60 seconden geluk / vrijheid

Wat is jouw geluk en vrijheid je waard?????

Informatie over Deirdre Bouwman en haar dienstverlening als levensloopstylist kunt u via deze link opvragen.

Photo credit: archer10 (Dennis) REPOSTING / Foter / CC BY-SA

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1