News Ticker

Er is veel geld te verdienen aan waterproblemen in de wereld

watertank

Tekort aan water is heel normaal in de derde wereld. We zien dat vaak op de televisie, maar hoe men met water omgaat in de wereld is niet zoals het zou moeten. De verhoudingen zijn vaak zoek.

China, dat over 7% van’s werelds watervoorraden beschikt, maar gebruik maakt van 16% van het water van onze planeet. In India, is het probleem nog heel anders. Het land bevat ongeveer 18% van de wereldbevolking, maar heeft slechts 3% van het verse water van onze aardbol. Dat, gecombineerd met slecht beheer heeft een situatie opgeleverd waarin de beschikbaarheid van water per hoofd van de bevolking een vijfde van het mondiale gemiddelde is: 1.200 kubieke meter per jaar in vergelijking met 6.000 kubieke meter wereldwijd.

In India neem landbouw 90% van de huidige vraag naar water voor haar rekening, maar toenemende verstedelijking stimuleert gemeentelijke behoeften, terwijl de verbetering van de economische groei ook het stimuleren van de industriële vraag naar water bevorderd. In Indiase steden hebben slechts 64% van de bewoners hun eigen water aansluitingen — vergelijk dat met 91% in China en 80% in Brazilië — en water kan vaak alleen worden verkregen gedurende één tot zes uur per dag. En wanneer er water is, is de kwaliteit vaak slecht. Volgens de regering hebben ongeveer 9% van huizen in India water dat is verontreinigd met chemische stoffen, zoals arsenicum en nitraat. Water is ook vaak besmet met bacteriën tijdens het regenseizoen.

Deze problemen moeten opgelost worden, want dat is essentieel voor de bewoners, maar het biedt ook de mogelijkheid voor beleggers. De drie belangrijkste manieren om de tekorten te verhelpen, zijn de verbetering van de efficiëntie, vermindering van de verontreiniging en het maken van alternatieve bevoorradingsbronnen. Een belangrijk gebied voor de investeringen is waterbehandeling: India behandelt slechts 30% van het afvalwater in vergelijking met tussen de 70% en 100% in ontwikkelde landen. Er zijn ook kansen in ontzilting, omdat de huidige capaciteit van het land minuscuul is. Een project om de Ganges rivier, die door elf staten stroomt, schoner te krijgen, wordt geschat op 1 biljoen roepies (12 miljard euro).

India moet 13,5 biljoen roepies (162 miljard euro) investeren in stedelijke watervoorziening en riolering in de komende 20 jaar en dat creëert een grote kans voor spelers in de waterindustrie. De regering zal een groot deel bijdragen aan die financiering, maar de betrokkenheid van de particuliere sector — dat bestaat uit 25 grote bedrijven en een handvol multinationale bedrijven — zal nodig zijn.

Waterbehandelings bedrijven — met inbegrip van leveranciers van apparatuur, exploitanten van installaties en ontzilting bedrijven — verwachten in de komende jaren hierdoor een gemiddelde winstgroei van 15% per jaar te bereiken. Aanzienlijke investeringen zijn vereist om de wanverhouding in de watervoorraden te corrigeren.

Naast waterproblemen in India zijn waterproblemen in ontwikkelde landen als Amerika en Brazilië ook actueel. In Californië is door een enorme droogte misschien nog maar voor 1 jaar water aanwezig en in Sao Paulo wordt flink gerantsoeneerd wat vers water betreft. Dat had een tijdje geleden niemand zich kunnen voorstellen. Water is iets wat uit de kraan moet komen, maar dat wordt waarschijnlijk niet meer zo normaal, zoals men altijd gewend was.

Zie via deze link ons eerdere artikel over de extreme droogte in Californië.

De komende tijd zullen de problemen met vers water wereldwijd toenemen en dat biedt weer kansen voor bedrijven, die met de juiste oplossingen kunnen komen. Aan de andere kant dient iedereen goed over vers water na te denken en zorgvuldiger om te gaan met water, want zonder vers water kunnen wij als mensen niet leven.

Photo credit: EU Humanitarian Aid and Civil Protection / Source / CC BY-ND

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1