News Ticker

Voor het eerst duidelijk beeld van VvE’s door CBS onderzoek

vve

In Nederland zijn totaal 143.835 VvE’s waarvan  125 duizend met tenminste één woning. Deze VvE’s vertegenwoordigen samen bijna 1,2 miljoen woningen, een kwart van de totale Nederlandse particuliere woningvoorraad.
-Ondanks wettelijke plicht zijn nog steeds ruim 40 duizend VvE’s niet ingeschreven bij Kamer van Koophandel
-Opvallend veel gemengde complexen: bijna 50% VvE’s bestaat uit huurders én eigenaar-bewoners, 7 op de 10 appartementen bevinden zich in een gemengd complex
-Opvallende regionale verschillen in kenmerken VvE’s en bewoners
-Grote verschillen tussen 4 grote steden

In opdracht van de minister van Wonen en Rijksdienst en stichting VvE Belang heeft het CBS onderzoek gedaan naar de VvE in Nederland. Dit onderzoek was nodig omdat er tot op heden weinig bekend was over de precieze aantallen en de kenmerken van VvE’s, laat staan van de bewoners. De VvE, de Vereniging van Eigenaars, is de wettelijke verplichte samenwerkingsvorm waarin gezamenlijke appartementseigenaren  hun gebouw beheren. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gezamenlijke delen van het complex, bijvoorbeeld aan het dak of een liftinstallatie. Het onderzoek van het CBS geeft nu voor het eerst een duidelijk beeld van de VvE’s in Nederland en haar bewoners.

VvE’s in Nederland

In het onderzoek raadpleegt het CBS zowel de gegevens van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) als de gegevens van het Kadaster. Uit deze gegevens blijkt dat er in Nederland momenteel 125 duizend VvE’s zijn met minimaal één adres met woonfunctie. In totaal zijn 1.173.890 woningen onderdeel van een VvE. Dit is een kwart van de totale Nederlandse particuliere woningvoorraad. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 40 duizend VvE’s niet zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ondanks dat dit al sinds 1 juli 2008 wettelijk verplicht is.

Gemengde complexen

Ronduit opvallend was de uitkomst van de gemengde complexen. In gemengde complexen wonen zowel eigenaar-bewoners als huurders door elkaar heen. Uit het onderzoek komt voor het eerst naar voren dat 48 procent van alle VvE’s  gemengd is en maar liefst 7 op de 10 appartementen in Nederland (72 procent) zich in een gemengd complex bevindt. Deze uitkomst plaatst de discussie over de conflicten tussen het appartementsrecht en huurrecht, de rol van een grooteigenaar (verhuurder) en de relatie tussen huurder, appartementseigenaar en VvE in een geheel nieuw daglicht.

Grote regionale verschillen
Grote verschillen zijn zichtbaar wanneer VvE’s en hun bewoners in verschillende regio’s worden vergeleken. Hoewel landelijk hoofdbewoners tussen de 30 en 50 jaar het vaakst deel uitmaken van een VvE en één op de vier hoofdbewoners een 65-plusser is, bestaat in Drenthe bijvoorbeeld ruim de helft van de leden van VvE’s uit 65-plussers. Daar tegenover zijn in grote steden de 30 tot 50 jarigen veel sterker vertegenwoordigd in appartementencomplexen.

In heel Nederland hebben maar liefst 6 op de 10 VvE’s voornamelijk vooroorlogse woningen. De meeste woningen bevinden zich echter in VvE’s met naoorlogse woningen: op het niveau van de woning blijkt dat slechts één op de vier woningen die tot een VvE behoort vooroorlogs is. In Drenthe, Noord-Brabant, Friesland, Overijssel ligt het percentage woningen in VvE’s van vóór 1945 opvallend laag. Dit geldt, minder verrassend, ook voor Flevoland. Hier is slechts 1 op de 5 VvE’s van vóór 1985.

Grote steden: grote verschillen in WOZ-waarde appartementen
Opvallend zijn de verschillen tussen de grote steden als het gaat om de gemiddelde woningwaarde in een VvE. Waar in Amsterdam slechts 6 procent van de woningen in een VvE in de goedkoopste categorie (tot 150.000 euro) valt, is dit in Rotterdam maar liefst 67 procent. In Den Haag is dit segment 50% en in Utrecht 25%. Zowel in Amsterdam als Utrecht is het aandeel woningen in een VvE met een gemiddelde WOZ-waarde van Euro 150.000-Euro300.000 met ongeveer 60 procent relatief groot. In Den Haag en Rotterdam gaat het bij dit segment om 28 procent. Niet geheel verrassend is het aantal woningen in het hoogste segment het grootst in Amsterdam. Bij maar liefst 15 procent van de VvE’s is de gemiddelde WOZ-waarde Euro 450.000 of meer.
Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.vvebelang.nl

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: Ben Kraan Architecten BNA via Foter.com / CC BY-ND

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1