News Ticker

Bijna 70% van de woningen in Amsterdam voor of boven vraagprijs verkocht

verkochtamsterdam

In het derde kwartaal van 2012 was de verkoopprijs in Nederland voor 24% van de transacties minder dan 90% van de laatste vraagprijs. In het huidige kwartaal is dit teruggelopen tot slechts 6%. En waar nu in 19% van de transacties de verkoopprijs gelijk aan of hoger is dan de laatste vraagprijs, was dat vier jaar geleden slechts 6%.

Daling

Vier jaar geleden daalde de gemiddelde woningprijs op jaarbasis in Nederland het hardst in meer dan 30 jaar. In het derde kwartaal van 2012 zakte de woningprijs met 8,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor die tijd was het aantal transacties al flink afgenomen. Het aantal verstrekte hypotheken lag op een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013 met 174.000 hypotheken per jaar.

Herstel

Hierna begon de woningmarkt zich te herstellen. Sinds 2014 staat de prijsontwikkeling weer in de plus en is de gemiddelde woningprijs in vier jaar gestegen met 11,6%. Voor eengezinswoningen is het groeicijfer 10,1% en voor appartementen 17,3%. Het aantal transacties is sindsdien met 79% toegenomen en het aantal verstrekte hypotheken met 70%. De lage rente jaagt de woningmarkt aan. De betaalbaarheid van woningen is sterk verbeterd: de betaalbaarheidsindex van Calcasa is gedaald van bijna 30% in 2008/2009 naar circa 16% nu.

Daling aanbod

Het aantal te koop aangeboden woningen in Nederland is in de afgelopen vier jaar gedaald met 90.000 woningen. Dat is een daling van 33%. In de Randstad is het aanbod zelfs afgenomen met 46% en in de grote steden is de daling het grootst met in Amsterdam 65%, Rotterdam 45%, Utrecht 68% en Den Haag 47%.

Onderbieden neemt af en overbieden neemt toe

Sinds 2012 is de gemiddelde vraagprijs in Nederland toegenomen met 1,8%. In de 4 grote steden is de gemiddelde vraagprijs ontwikkeling met 27,5% het hoogst in Amsterdam gevolgd door 7,6% in Utrecht, -1,1% in Den Haag en -2,1% in Rotterdam.

Vier jaar geleden was de verkoopprijs in Nederland voor 24% van de transacties minder dan 90% van de laatste vraagprijs. In het huidige kwartaal is dit teruggelopen tot slechts 6%. En waar nu in 19% van de transacties de verkoopprijs gelijk aan of hoger is dan de laatste vraagprijs, was dat vier jaar geleden slechts 6%.

Amsterdamse koopwoningen worden snel duurder

Het overbieden op vraagprijzen heeft natuurlijk consequenties voor de gemiddelde woningprijs. Alleen al het afgelopen jaar is deze met 6,2% gestegen, de hoogste prijsstijging sinds 2002.

Boven de vraagprijs

Uitzonderlijk is de situatie in Amsterdam, waar 69% van de transacties voor of boven de vraagprijs wordt verkocht. In figuur 3d wordt per stadsdeel het overbieden getoond. Stadsdeel West spant de kroon met een aandeel van 80% van de transacties waarbij voor of boven de vraagprijs is geboden. De gemiddelde verkoopprijs ligt daardoor in Amsterdam op 103,5% van de laatste vraagprijs. Voor Nederland is dat 96,6%.

De Amsterdamse woningmarkt wordt snel duurder. De verdeling van de transacties naar prijsklasse geeft een beeld van dit verloop. 40% van de transacties in Amsterdam ligt nu boven de verkoopprijs van 500.000 euro

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: Amsterdam Today

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1