News Ticker

200.000 ouderen per jaar worden mishandeld

senioren

Amsterdam today heeft al eerder enkele keren aandacht besteed aan huiselijk geweld en dit schokkende bericht willen wij u niet onthouden. Honderdduizenden personen in Nederland hebben te maken met huiselijk geweld. Daarnaast worden ouderen ook nog eens vaak geconfronteerd met lichamelijk geweld of psychisch geweld. Dit gebeurt in bejaardentehuizen, maar ook worden bejaarden uitgebuit of mishandeld buiten de bejaardentehuizen door familie, vrienden of buren. De laffe daders gaan uit van de zwakheid van hun bejaarde slachtoffers en richten een hoop schade aan onder de senioren van Nederland.

Via deze link kunt u een door ons eerder geplaatst artikel lezen.

De politiek moet in samenwerking met de politie en andere overheidsinstanties dit schrijnende probleem veel meer aandacht geven, zodat de bejaarden in Nederland beter beschermd kunnen worden tegen het onrecht dat hun wordt aangedaan.

Bron: journalistiek.npo.nl

Photo credit: Marcel Oosterwijk / Source / CC BY-SA

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1