News Ticker

Wie pakt de immigranten Maffia in Libië aan?

libia

Naar verluid zitten de Siciliaanse en Nigeriaanse Maffia achter de walgelijke praktijken, waarbij vluchtelingen in doodsnood verschrikkelijk worden uitgebuit in Libië. De vluchtelingen zijn slachtoffers van oorlogssituaties of andere ellende en reizen vaak van heel ver naar Libië, omdat daar de enige mogelijkheid bestaat om via een boot Europa te bereiken. Voor de rest schijnen andere mogelijkheden geblokkeerd te zijn.

Ruim een miljoen vluchtelingen

Ruim een miljoen vluchtelingen staan klaar om zich te laten uitbuiten door niets ontziende criminelen en betalen hun laatste cent om op mensonwaardige manier met alle risico’s van dien via een krakkemikkige boot Europa te bereiken. De basis van alle problemen is de oorlogssituatie of de dictatuur in hun land, waardoor mensen zich niet meer veilig voelen. Als je je niet meer veilig voelt, ga je daar wat aan doen, want dat is normaal. Je vlucht voor het geweld en het gevaar en gaat daar naar toe waar je denkt veilig te zijn. Veiligheid is wat elk mens wenst voor zichzelf en voor zijn of haar gezin.

Honderdduizenden vluchtelingen zijn echter afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, maar ook onderweg. De reis naar Libië is al vaak erbarmelijk en als je dan aankomt in Libië heerst daar chaos, wetteloosheid en de macht van de sterkste. Het meest slechte scenario wat je kunt voorstellen als vluchteling, maar ook als niet vluchteling.

Gewetenloze criminelen

De enige kans op “hulp” bieden gewetenloze criminelen, die je tegen abnormale bedragen laat plaatsnemen in een gammele boot, waarin nauwelijks plaats is en geen of weinig eten en drinken aanwezig is. Ze sturen je vervolgens met je medevluchtelingen de Middellandse zee op met de boodschap: “Bedankt voor jullie geld en zoek het verder maar uit!”. Als je heel veel geluk hebt, kom je na een uitputtende zeereis aan in Italië. Echter heel veel mede vluchtelingen verdrinken, omdat hun boot zo slecht was dat de boot zonk tijdens de reis.

Wat doet de politiek?

We kennen allemaal de verschrikkelijke beelden, maar wat doet de politiek? De politiek is niet eensgezind bezig, maar schijnt nu binnenkort te gaan vergaderen over deze mensonterende situatie. Zolang er oorlogen zijn en dictaturen zullen er vluchtelingen bestaan. De landen waar wel vrede is, kunnen verwachten dat de vluchtelingen ook graag daar zouden willen wonen en daarom is Europa het reisdoel van al deze vluchtelingen. Vergeet daarbij niet dat vluchtelingen zonder geld sowieso geen bootreis kunnen betalen en in doodsnood in Libië moeten blijven en een uiterst slecht bestaan hebben.

De politici in Europa willen wel vluchtelingen opnemen, maar wachten te lang af met adequate maatregelen. De heftige beelden van verdrinkende vluchtelingen dienen niet meer voor te mogen komen, maar dat blijft helaas nog steeds voorkomen, want als het probleem bij de basis niet wordt aangepakt, verandert er weinig.

Is er wel een adequate oplossing?

Om te beginnen dienen de criminelen aangepakt te worden. Aangezien er geen concurrentie is, kunnen ze doen wat ze willen. Als Europa en de rest van de wereld nu eens gaan afspreken dat de criminelen uitgeschakeld dienen te worden en dat ze een goed alternatief gaan bieden voor al deze vluchtelingen, dan kunnen vele mensen gered worden uit hun uitzichtloze situatie.

Misschien moeten we de vluchtelingen zelf op gaan halen met veilige boten en ergens in Europa plaatsen waar ze voorlopig veilig zijn. Een veilige enclave in oorlogsgebied is vaak niet haalbaar. De oplossing ligt voorlopig in het creëren van een veilige plek voor deze mensen in Europa. Niet alleen de vluchtelingen met geld, maar ook de vluchtelingen zonder geld kunnen dan vluchten en dan op een veilige manier. De vluchtelingen kunnen dan op een veilige plek afwachten wat de wereldpolitiek gaat doen aan de oorlogssituaties en zodra hun land weer veiliger wordt, kunnen ze weer terug naar hun land.

Out of the box denken

Een ideale situatie is er niet, maar vluchtelingen aan hun lot overlaten, is niet wat we mogen toelaten. De politiek moet eens een keer “out of the box” gaan leren denken en beseffen hoe ellendig het moet zijn om te vluchten uit je land wegens doodsnood en dat je niet geholpen wordt. Laat ze maar eens komen met een oplossing, die niet standaard is. De politiek moet eens meer maatwerk gaan leveren. Zeker als het om mensenlevens gaat.

Nu maar afwachten of de politici creatief genoeg zijn om eens buiten hun comfortzone te gaan, zodat ze mensen kunnen helpen, die nu onder de meest erbarmelijke omstandigheden leven en heel dringend hulp nodig hebben!

Je Suis Bootvluchteling!

Photo credit: D-Stanley / Source / CC BY

 

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1