News Ticker

Wennen aan de Participatiewet

bbz-krediet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers).

Gevolgen voor bijstandsgerechtigden

Sinds 1 januari 2015 hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. En moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen.

Gevolgen voor Wajongers

Sinds 1 januari 2015 hebben alleen nog jonggehandicapten die niet kunnen werken recht op Wajong. UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van mensen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekijken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken.

Gevolgen voor Wsw’ers

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Zij krijgen mogelijk bijstand. Bestaande Wsw’ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris. Lees meer over de wijzigingen in de Sociale werkvoorziening vanaf 2015.

De participatiewet kan even wennen zijn

Via een tip van een lezer kregen we het volgende voorval binnen. Als je in de bijstand zit, dien je te solliciteren. Daarnaast krijg je begeleiding en dien je sinds begin 2015 32 uur voor een bedrijf te werken. Dit kan bij een kringloopwinkel zijn of een groenvoorziening bedrijf. Heb je zelf een voorstel voor een bedrijf waar je mag werken, dan mag dat ook. Het betrokken bedrijf krijgt een contract, waarbij wordt afgesproken dat je in eerste instantie een kwartaal komt werken. Daarnaast dien je een ochtend of een middag te komen solliciteren bij de Sociale Dienst achter de computer. Dit alles is gericht om iemand werkervaring op te laten doen en een betrekking in loondienst te krijgen, waardoor men uit de bijstand kan.

Hoe zit het echter met werkloze ondernemers, die in de bijstand zitten?

Zij dienen hetzelfde traject te volgen. Dat is begrijpelijk. Maar wat als de werkloze ondernemer een bedrijf wil gaan opzetten? En wat als de werkloze ondernemer een bedrijf wil gaan opzetten, terwijl hij nog oude schulden heeft?
Wat het laatste aangaat, kan het voorkomen, dat de begeleiding niet geheel goed gaat. Als de begeleider bij de Sociale Dienst alleen omgaat met personen, die altijd in loondienst hebben gewerkt, is er niks aan de hand. Als deze begeleider echter niks weet over de mogelijkheden, die er zijn voor ondernemers, dan is er een probleem. Als de begeleider niks weet over het kunnen krijgen van een BBZ-krediet door een ondernemer, dan ontstaan er misverstanden.

BBZ-krediet

Een BBZ-krediet kan door een ondernemer aangevraagd worden om een bedrijf te starten, maar ook om oude schulden te saneren. BBZ is kort voor Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. De betrokken ondernemer dient een ondernemingsplan te maken, waaruit blijkt dat de onderneming levensvatbaar is. De aanvraag voor een BBZ-krediet en het ondernemingsplan worden vervolgens bij een andere instantie van de gemeente ingediend. Men noemt deze instantie het zelfstandigenloket. Alles wordt bekeken en daarna wordt een afspraak gemaakt met een externe deskundige, die op bezoek gaat bij de ondernemer. Nadat uitgebreid alles is besproken, kan het oordeel positief zijn. In het geval van een positief oordeel en van het saneren van schulden wordt een tussenpersoon ingeschakeld, die alle schuldeisers een voorstel gaat doen op basis van het toegekende BBZ-krediet. Als alle schuldeisers akkoord gaan met het aanbod, dan gaat de tussenpersoon aan elke schuldeiser het afgesproken bedrag tegen finale kwijting uitkeren. De betrokken ondernemer is van alle schuldeisers af en heeft nog maar 1 maandbetaling en dat is voor het BBZ-krediet. Het BBZ-krediet is een mooi vangnet, waardoor men niet direct de schuldsanering in hoeft.

Via deze link kunt u meer lezen over het BBZ.

Voorbeeld uit de praktijk

Om terug te komen op de tip ging het om een werkloze ondernemer met oude schulden, die druk bezig was om een nieuwe onderneming op te starten. Ondertussen was hij bezig met een ondernemingsplan en een aanvraag voor een BBZ-krediet. Hij had dat netjes vermeld aan de begeleider bij de Sociale Dienst. Deze begeleider ging alleen om met personen, die normaal in loondienst werken en wist niks van de mogelijkheid van een BBZ-krediet. Hij had zelfs nog nooit een ondernemingsplan gezien, laat staan gemaakt. Doordat deze begeleider hier geen verstand van had, ontstonden er misverstanden. Hij vond dat de werkloze ondernemer gewoon desnoods bij een kringloopwinkel moest werken, want hij vond dat een ondernemer met schulden nooit een bedrijf kon beginnen. Niet gehinderd door enige vorm van kennis of enige interesse om het ondernemingsplan van de betrokken ondernemer in te zien, ging de begeleider uit van aannames. Dit kwam vooral doordat hij niet wist hoe hiermee om te gaan en zijn onbelangrijke ego weerhield hem om het uit te zoeken. Hij negeerde liever de ondernemer, die alles kon onderbouwen dan dat hij het ging uitzoeken. Wellicht was dat toch te hoog gegrepen voor de begeleider. Hoe dan ook, de begeleider bleef aandringen dat de ondernemer toch maar bij een kringloopwinkel aan de slag moest, zodat hij een baan in loondienst kon gaan proberen te krijgen. Ook wilde hij dat de ondernemer zich moest gaan melden bij potentiële werkgevers. Niet echt handig als je iemand naar een werkgever gaat sturen, die moet uitleggen dat hij niet aangenomen kan worden, omdat hij een onderneming aan het opstarten is.

De betrokken ondernemer heeft toen een uitgebreide brief gestuurd om alles uit te leggen aan de baas van de begeleider. De baas van de begeleider wist wel hoe te handelen en ging niet uit van aannames, maar van de werkelijkheid. Hierdoor kreeg de ondernemer wel de kans om verder te gaan met het opstarten van zijn onderneming en het aanvragen van een BBZ-krediet en werden potentiële werkgevers niet lastig gevallen met personen, die toch niet bij hun kwamen werken.

Is bijscholing nodig?

Of bijscholing van begeleiders nodig is, is de vraag. Dat een enkele begeleider met een onbelangrijk ego en zonder verstand van zaken wel een flinke bijscholing kan gebruiken, is dan weer wel gewenst. Dit is echter de taak van de directie van de Sociale Dienst om dit te constateren en op te lossen. Het zou in ieder geval een hoop verspilde tijd en ergernis schelen als iedereen van de begeleiding ook op de hoogte is van de mogelijkheden van werkloze ondernemers, die plannen hebben voor het opstarten van een nieuwe onderneming.

Photo credit: FNV Bondgenoten / Foter / CC BY

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1