News Ticker

Wat gaat er veranderen in 2016?

2016

De overheid staat nooit stil. Dat betekent dat je als ondernemer elk jaar rekening moet houden met nieuwe wetten en regels. Soms vervelende, zoals de regel die vanaf 2016 winkeliers verplicht hun klanten geld te vragen voor plastic tasjes. Hoewel veel winkeliers vast sympathiseren met het doel – het tegengaan van zwerfafval – hebben weinig ondernemers zin om voor een soort onbezoldigde milieupolitie te spelen.

Er zijn ook regels die volgend jaar minder streng worden of zelfs helemaal verdwijnen. Zo wordt het makkelijker om AOW’ers te ontslaan en hoef je ze minder lang door te betalen als zij onverhoopt ziek worden.

Er is ook wetgeving die – gelukkig voor ondernemers – niet wordt doorgevoerd. “Zo blijft de zelfstandigenaftrek in 2016 bestaan en lijkt er een soort politieke consensus dat daar voorlopig niet aan wordt gemorreld,” zegt Sigrid Verweij, hoofd communicatie van MKB-Nederland. ,,We zijn ook blij dat de btw niet wordt verhoogd.”

Volgens een rapport uit 2013 van onderzoeksbureau Panteia bedragen de administratieve lasten per werknemer in het midden- en kleinbedrijf bijna 2000 euro. Wel een kanttekening bij alle regeldruk. Die regels verzinnen ‘we’ voor het grootste deel zelf. Wat ondernemers bijvoorbeeld vervelend vinden, is dat banken niet makkelijk meer geld uitlenen. Ze moeten zich aan strengere regels houden dan vroeger, maar die zijn gemaakt om te voorkomen dat er weer een kredietcrisis ontstaat.

Zoals elk jaar veranderen in 2016 ook de belastingregels. Meest in het oog springende wijziging is de verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting. Vanaf volgend jaar dalen de tarieven inkomstenbelasting box 1 in de tweede en derde schijf van 42,0 tot 40,15. Tenminste als het plan op 15 december door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Bovendien wordt de derde schijf verlengd met bijna 9000 euro. Je valt dus later in de 52-procentsschijf. Klinkt goed, maar de effecten worden voor veel belastingbetalers tenietgedaan door andere aanpassingen.

Ook veranderen de regels voor het aan het werk krijgen of houden van mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Dat is een speerpunt voor het kabinet. Met onder meer loonkostensubsidie en een no-risk-polis moet het voor ondernemers aantrekkelijker worden mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan te nemen.

Via deze link kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Bron: deondernemer.nl

Photo credit: CalypsoCrystal via Foter.com / CC BY-ND

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1