News Ticker

Verhuur van woonboten aan toeristen aan banden

woonboot

De gemeente komt met regels voor de aanbieders van toeristisch logies op woonboten. Dat was tot nog toe verboden, maar handhaven deed niemand.

De tijd van onbezorgdheid is voorbij voor de aanbieders van logies op woonboten in de stad. Het gemeentebestuur komt volgende maand met nieuwe regels voor de toeristische verhuur op het water. Vanaf dat moment is er geen verschil meer in de eisen die worden gesteld aan een betaalde overnachting op de wal en op het water.

De toeristische verhuur van slaapplekken op woonboten was tot nog toe een grijs gebied. In principe is het verboden, omdat de regelgeving voor kleinschalige aanbieders van kamers voor toeristen niet van toepassing is op woonboten. De logiesverblijven vallen niet onder de Verordening voor het Binnenwater, dat bedrijvigheid op het water regelt, en evenmin onder het zogeheten Gebruiksbesluit, dat de brandveiligheid regelt.

Scheve gezichten

Optreden tegen toeristische verhuur op het water doet de gemeente echter niet meer dan een paar keer per jaar, doorgaans in reactie op een melding van overlast. Een te verwaarlozen aantal in vergelijking met de naar schatting duizenden overnachtingen in de grachten die worden geboekt. Het aantal hotelboten wordt geraamd op circa 150.

De gedoogconstructie zorgde voor scheve gezichten op de wal, waar met name stadsdeel Centrum enkele jaren geleden een grootscheeps offensief inzette tegen illegale hotels in de binnenstad. De illegale hotels op het water bleven tot nog toe ongemoeid, mopperden de hoteliers die zich geconfronteerd zagen met een strakke handhaving op de regels voor toeristische verhuur.

Wettelijke basis

Het afgelopen jaar hebben juristen zich gebogen over de wettelijke basis voor de handhaving van toeristische verhuur op het water. Aanvankelijk werd gedacht aan een wijziging van de eerder genoemde Verordening op het Binnenwater, maar wethouder Laurens Ivens verwacht dat de geldende bestemmingsplannen voldoende houvast bieden om eventuele maatregelen voor de rechter te kunnen verdedigen.

Ivens schrijft aan de raadscommissie Wonen dat hij eind februari met een definitief voorstel komt. De gemeenteraad zal een maand later een besluit nemen over het voorstel.

Bron: parool.nl

Photo credit: d_vdm via Foter.com / CC BY-SA

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1