News Ticker

Twaalfduizend kinderen doen mee aan sponsorloop Wandelen voor Water

water

Wandelen voor schoon drinkwater in Kenia, Oeganda en Tanzania. Voor Nederlandse kinderen is schoon drinkwater uit de kraan vanzelfsprekend, maar helaas is dit nog niet zo voor kinderen in ontwikkelingslanden. Zij moeten kilometers lopen voor een paar liter vervuild water, iedere dag. Om schoon drinkwater ook voor hen toegankelijk te maken, halen Nederlandse basisschoolleerlingen geld op tijdens de sponsorloop Wandelen voor Water.

Meer dan 14.000 leerlingen, afkomstig van basisscholen door het hele land, wandelen tijdens deze sponsorloop 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak. Goed nieuws: het bedrag dat zij hiermee ophalen, wordt dit jaar door Aqua for All met 80% verhoogd! Met deze fantastische bijdrage kan Simavi samen met lokale partnerorganisaties werken aan drinkwaterprojecten in kwetsbare gebieden in Kenia, Oeganda en Tanzania.

Daarnaast worden er hygiënetrainingen gegeven aan basisschoolkinderen in deze gemeenschappen. Hierdoor worden ze minder vaak ziek en kunnen ze naar school blijven gaan, in plaats van dat ze ziek thuis moeten blijven. Daarnaast geven zij op hun beurt hun kennis weer door aan hun families, waardoor uiteindelijk de hele gemeenschap een gezondere basis heeft.

Met deze projecten voorzien we van 2016 tot en met 2018 19.380 kinderen en 26.470 bewoners van de gemeenschappen van toiletten, handenwasvoorzieningen, schoon drinkwater en hygiënetrainingen.

Om te zorgen dat we deze projecten kunnen uitvoeren, lopen op woensdag 23 maart daarom 220 kinderen van de Brandaris uit Hoofddorp mee tijdens Wandelen voor Water. Hiermee helpen zij hun leeftijdsgenootjes in gemeenschappen in Kenia, Oeganda en Tanzania aan een gezonde basis en een betere toekomst. De wandeling start om 9 uur bij de Brandaris in Hoofddorp. De wandeling wordt georganiseerd i.s.m. Sportservice Haarlemmermeer en Rotary club Haarlemmermeerlanden. Dieuwertje Blok, ook wel bekend van het Sinterklaasjournaal,  geeft het startsein. Fruitmasters sponsort ook dit jaar weer de appels voor alle leerlingen. Meer informatie hierover vindt u op www.simavi.nl/wandelenvoorwater

Flestafette, flessen met een belangrijke boodschap

Tijdens WereldWaterdag sturen we 100 flessen het land in met een belangrijke boodschap: Niemand kan zonder water! Tijdens Wandelen voor Water wordt er ook zo’n fles uitgereikt aan Dieuwertje Blok die hem vervolgens zo snel mogelijk dient door te geven aan een ander. Hoe vaker elke fles wordt doorgegeven, hoe meer mensen we kunnen helpen bij hoognodige waterprojecten. Meer informatie over deze bijzondere Flestafette vindt u op www.simavi.nl

Betere hygiëne voor schoolkinderen

Een gebrek aan schoon drinkwater, toiletten en goede hygiëne zorgt ervoor dat ernstige ziektes, zoals diarree, zich snel verspreiden. Hierdoor kunnen kinderen niet meer naar school en kunnen ze zich niet ontwikkelen. In het ergste geval overlijden zij zelfs aan de gevolgen van vervuild drinkwater. Met de opbrengst van Wandelen voor Water dringt Simavi het aantal door vervuild water veroorzaakte ziektes, zoals diarree, onder schoolkinderen in Kenia, Oeganda en Tanzania terug. Dit doen we door het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen op scholen. Ook leren de schoolkinderen meer over het voorkomen van ziektes en het belang daarbij van schoon drinkwater en goede hygiëne, zoals handenwassen. Want een gezonde basis is de eerste stap uit de armoedespiraal.

Kennisoverdracht en sponsorloop

Naast het inzamelen van sponsorgeld bestaat het programma van Wandelen voor Water ook uit kennisoverdracht. Nederlandse schoolkinderen krijgen voorafgaand aan de sponsorloop gastlessen om hen een beter besef te geven over de situatie waarin veel van hun leeftijdsgenoten zich bevinden. Zo leren zij dat drinkwater en goede hygiëne belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde basis.

Landelijk initiatief

Wandelen voor Water is een landelijk initiatief, georganiseerd door Aqua for All. Simavi verzorgt elk jaar een groot aantal sponsorlopen rond Wereld Waterdag, op 22 maart.

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: ANP Pers Support

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1