News Ticker

Nieuwe onderwijsvorm combineert basisschool met middelbaar onderwijs

schoolsupport

De nieuwe school Spring High in Amsterdam Nieuw-West opent na de zomervakantie 2016 haar deuren. De combinatie van primair en voortgezet onderwijs daagt jongeren in het voorjaar (spring) van hun leven uit om zichzelf en hun talenten te ontdekken. De eindgroepen van het basisonderwijs en de beginklassen van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar)  zullen samen onderwijs volgen in één gebouw.

In plaats van een ‘harde’ overgang van de basis- naar middelbare school komen er doorlopende leerlijnen; pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk. Het vroegtijdig selecteren van leerlingen is binnen Spring High verleden tijd.

De nieuwe school is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen twee bestaande Amsterdamse schoolbesturen, namelijk Stichting Westelijke Tuinsteden (PO) en Esprit scholen (PO en VO). ‘De Trampoline’, een onderwijsinitiatief uit de Amsterdam Onderwijs Challenge:  ‘onze nieuwe school’, heeft zich hierbij aangesloten. Door het tekenen van de intentieverklaring bekrachtigen de partijen een duurzame samenwerking.

Uitgangspunt voor het onderwijs van Spring High is dat de leerlingen van nu de wereldburgers worden van 2032. Daarvoor hebben zij 21ste eeuwse vaardigheden nodig, een internationale oriëntatie, zelfreflectie en waardenoriëntatie, kennis van programmeren en projectmatig werken aan interdisciplinaire projecten. Dit alles behoort tot het standaardrepertoire van Spring High.

Leerlingen en leraren van Spring High zullen in verschillend samengestelde groepen werken. Belangrijk elementen van het leren binnen deze nieuwe school zijn: ontdekken, de kunst afkijken, samenwerken, oefenen en kennis verwerven. Fouten maken mag en moet binnen het onderwijs van Spring High. Het vroeg selecteren en determineren van leerlingen gebeurt niet, ook doubleren is niet aan de orde. Leerlingen krijgen juist de ruimte om te laten zien wat zij kunnen.

De oprichters van Spring High hebben allemaal onderwijservaring binnen alle niveaus van zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In de nabije toekomst gaan ze op zoek naar nauwe samenwerking met vervolgopleidingen en partners / bedrijven in de omgeving van Nieuw-West. De samen te stellen adviesraad zal bestaan uit mensen uit vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteiten) en het bedrijfsleven.

De locatie van Spring High is midden in Nieuw-West, nabij de Sloterplas.

Internet: www.stwt.nl

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: ANP Pers Support

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1