News Ticker

Minder Amsterdamse jongeren verlaten school zonder diploma

schoolkinderen

Een diploma is heel belangrijk en gelukkig is het aantal schoolverlaters in Amsterdam is afgelopen schooljaar opnieuw gedaald. Maar niet alle scholen laten rooskleurige cijfers zien. Opvallend is dat de kleine mbo-scholen het slechter doen dan het ROC van Amsterdam, de grootste aanbieder van mbo-opleidingen in de regio.

Op ROC TOP, dat zich presenteert als de beste mbo-school van de Randstad, valt 10 procent van de leerlingen uit, dat zijn er 340. Dat is een kleine 7 procent méér dan in het schooljaar daarvoor. Op het Mediacollege Amsterdam, met 2000 studenten een kleine mbo-opleiding, was de schooluitval met 11,6 procent ook relatief hoog.

Op het ROC van Amsterdam, de grootste aanbieder van mbo-opleidingen in de regio, viel 7 procent van de leerlingen uit. Dat is een daling van 14,5 procent ten opzichte van het schooljaar 2013-2014.

Sterkste daling

In dat schooljaar liet Amsterdam van alle grote steden de sterkste daling van schooluitval zien. Afgelopen schooljaar blinkt Utrecht uit met een daling van bijna 25 procent. In Amsterdam was dat 11 procent. In de hele regio rond Amsterdam (in totaal 99,465 mbo-studenten) was die daling nog iets sterker, ruim 12 procent.

Met vroegtijdig schoolverlaters worden jongeren bedoeld die de schoolbanken verlaten zonder startkwalificatie – een diploma waarmee ze een goede baan kunnen krijgen. Jongeren moeten daarvoor minimaal een havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 op zak hebben. Het ministerie van Onderwijs maakte vandaag alleen de prestaties van mbo-scholen bekend, die van middelbare scholen volgen later.

Zonder diploma

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft het kabinetsdoel voor vroegtijdig schoolverlaten aangescherpt naar 20.000 jongeren in 2021. Aanvankelijk was dat 25.000 in 2016, maar dat is met 24.451 jongeren al behaald. Dertien jaar geleden was het aantal jongeren dat zonder diploma van school ging nog 71.000.

Bussemaker deelt een ‘groot compliment’ uit aan scholen, wethouders en leerplichtambtenaren. “Het is goed dat meer jongeren met succes hun opleiding afronden en daardoor een beter toekomstperspectief hebben.”

Bron: parool.nl

Photo credit: Nationaal Historisch Museum viaFoter.com / CC BY-SA

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1