News Ticker

Marie Heinekenplein krijgt meer allure

heinekenplein

Het midden van het Marie Heinekenplein wordt ‘opgetild’ en er komen fietsparkeerplekken bij. Bewoners en ondernemers van het plein hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting. Ook is er rekening gehouden met de aansluiting op de Rode Loper (Ferdinand Bolstraat) die aan het plein grenst. Het definitief ontwerp is vastgesteld en eind januari 2016 starten de werkzaamheden. Komende zomer volgt de feestelijke opening van het opgeknapte plein.

Paul Slettenhaar, bestuurder in Zuid: ‘Met de komst van de Rode Loper, de bouw van de Boerenweteringarage in de Frans Halsbuurt en deze opknapbeurt krijgt het plein meer allure en dit deel van de Pijp een enorme impuls.’

Huidige inrichting voldoet niet goed meer

De huidige inrichting van het plein sluit niet goed aan bij het gebruik als terras en draagt niet bij aan een prettig verblijf. Het midden van het plein heeft nauwelijks een functie.
Het Marie Heinekenplein wordt onvoldoende gebruikt door omwonenden en bezoekers en fungeert vaak als parkeerplaats voor laad- en losverkeer.

Een ontwerp van bewoners en ondernemers

Op initiatief van ondernemers rond het plein zijn gesprekken en twee informatieavonden geweest met bewoners, ondernemers en het stadsdeel. Er zijn wensen en ideeën geuit die in het plan zijn verwerkt:

  • meer groen;
  • belemmeren fietsen (en ander verkeer) over het plein;
  • goede zichtbaarheid en bereikbaarheid ondernemingen; schuiven met terrassen kan, maar de terrassen nemen niet in omvang toe;
  • waterelement als speelelement;
  • verbeteren verblijfskwaliteit door zitelementen buiten de terrassen te plaatsen;
  • verbeteren verlichting;
  • behoud van het organiseren kleine evenementen.

Kleine aanpassing op eerder ontwerp

Gelijk met het Definitief Ontwerp is de Nota van Beantwoording vastgesteld. Het ontwerp heeft drie weken ter visie gelegen. Daarop zijn acht reacties ontvangen en beantwoord. Een aantal suggesties is overgenomen. Zo is een bank voor de supermarkt uit het ontwerp gehaald in verband met zorgen over mogelijke overlast, de beplanting is iets aangepast en is een fietsparkeervak vergroot. De Pijp heeft veel behoefte aan fietsparkeervoorzieningen, daarom is op het plein voorzien in 300 vaste plekken en nog eens 150 fietsparkeerplekken voor piekmomenten.

Bron: amsterdam.nl

Photo credit: FaceMePLS via Foter.com / CC BY

About Editorial Office

Heeft u het nodige te vertellen en zoekt u een goed platform? Wilt u auteur worden bij Amsterdam Today? Dan bent u op deze pagina aan het goede adres. Om onze selectie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen, willen we graag alvast een conceptartikel met 600 tot 1000 woorden (voor eventuele publicatie) van u ontvangen. Als we denken dat er een goede match is, dan zullen we u benaderen voor extra informatie en maken we graag verdere afspraken met u over het schrijven voor Amsterdam Today. Bent u een expert op een bepaald gebied? Of kent u kandidaten die zich online manifesteren met interessante maar vooral relevante berichten in de categorie Travel, Luxury, Business, Gastronomic of Automotive. Laat het ons weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Contact: Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube | More Posts

UA-62801321-1