News Ticker

Emotionele intelligentie (EQ) moet veel meer aandacht krijgen.

lisarocleiden

In de huidige maatschappij wordt veel waarde gehecht aan het IQ en veel te weinig aandacht besteed aan het juist zo nodige EQ.

Auteur, columnist, inspirator, coach en spreker over liefde, relaties en persoonlijke ontwikkeling Lisa Staal had dat al lang in de gaten toen ze in 2009 haar boek De Liefdes Bijbel aan het schrijven was. Het viel haar op hoe weinig men met het EQ bezig was en vooral de aandacht op het IQ wordt gevestigd. Op scholen en tijdens vervolgstudies wordt altijd gekeken naar het IQ van personen en niet ook naar hun EQ. Goed functioneren in de maatschappij heeft juist meer met EQ te maken, dan met IQ. Een gebalanceerde combinatie van EQ en IQ zou natuurlijk het mooiste zijn.

lisa3Lisa is sinds enkele jaren een voorvechtster van het verplicht onderwijzen van EQ op school. Volgens Lisa dient de aandacht voor het EQ al vanaf het vierde levensjaar te geschieden. Alle kinderen worden geboren met een blanco ervaringenlijst. Ze gaan zelf tijdens hun leven dingen ervaren en emoties daaraan verbinden. Hun emotiebeleving, hun EQ, dient goed begeleid te worden. Een goede EQ schijnt zelfs goed te zijn voor het IQ. Met een goed EQ sta je stabieler in het leven, heb je meer zelfvertrouwen en minder stress en ben je een voorbeeld voor velen!

Hoe gaat het vaak in de praktijk met EQ?

Onze huidige maatschappij werkt met een aantal systemen. Dat werkt vaak prima, maar zijn ook aan onderhoud onderhevig. Wat EQ betreft, ligt er een enorme taak bij de opvoeders van kinderen en de leraren en docenten tijdens hun opleiding. Niet alle opvoeders kunnen of willen hun taak als opvoeder adequaat invullen. De begeleiding van kinderen inzake hun EQ gaat dan niet naar behoren. De school neemt deze taak vaak niet op zich en vele kinderen krijgen daardoor te maken met weinig of geen begeleiding van hun EQ.

Wat is de oplossing?

lisabox

Lisa Staal: “In deze respectloze maatschappij is van alles aan de hand. Discriminatie, racisme, geweld, haat, criminaliteit, seksueel misbruik en ook het PESTEN onder jongeren loopt de spuigaten uit! Bovenstaande staat in verbinding met het hebben van een laag EQ en als men in het onderwijs blijft focussen op IQ, zal deze maatschappij nooit veranderen.
Daarom zet Become the best version of yourself zich in om ervoor te zorgen dat PERSOONLIJKE ONTWIKKELING (EQ-les) een verplicht vak wordt op school (lager en middelbaar onderwijs) en het liefst wereldwijd.”

Become the best version of yourself

Lisa heeft een stichting en de daarbij behorende website www.becomethebestversionofyourself.nl gestart om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het verplicht stellen van EQ-lessen op scholen.

Zo is het onderstaande onder andere te lezen op haar website:

We worden op de wereld gezet, zonder de spelregels van het leven mee te krijgen. De meeste ouders weten ook niet waar de klepel hangt en op school leren we het niet. Damn!

Op school wordt vooral gefocused op IQ. Maar what about het o zo belangrijke EQ? EQ staat voor: Emotionele intelligentie. Oftewel je niet laten leiden door je emoties. Iemand met een hoog EQ kan zijn emoties leiden, is minder vatbaar voor kritiek, maakt betere keuzes, respecteert zichzelf en dus ook anderen. Kortom deze persoon staat gelukkig in het leven en is een voorbeeld voor velen! Terwijl iemand met een hoog IQ diep ongelukkig met zichzelf en zijn leven kan zijn.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING als verplicht vak op school is het medicijn tegen discriminatie, racisme, geweld, haat, criminaliteit, seksueel misbruik en pesten.

Kinderen (jongeren) zijn de toekomst! Help hen in hemelsnaam om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat er meer RESPECT in de maatschappij zal ontstaan. Aangezien een groot deel van de ouders hun negatieve tekortkomingen op hun kinderen botviert, met alle gevolgen van dien… is het DE TAAK van de overheid geworden om kinderen (jongeren) de hand te reiken!

Ons uiteindelijke doel: ervoor zorgen dat PERSOONLIJKE ONTWIKKELING een verplicht vak wordt in het onderwijs.

Inmiddels geven wij zelf het goede voorbeeld door jongeren te inspireren het beste uit zichzelf en dit leven te halen. Dit doen we door het geven van inspirerende gastlessen, masterclasses & workshops over persoonlijke ontwikkeling en EQ op scholen (VMBO, HAVO, VWO en MBO). Daarnaast coachen we jongeren ook individueel en met succes!

Aandacht vanuit de Tweede Kamer

lisa5

Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PVDA) heeft op 22 mei jl. een masterclass bijgewoond en Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D’66) gaat een masterclass bijwonen op 7 september van dit jaar. Aandacht vanuit de politiek is hoognodig, aangezien de politici via de wet zaken zoals het voeren van EQ als verplicht vak op school kunnen realiseren.

Zo is Lisa ook bezig met Marc Dullaert. Hij is beëdigd door de voorzitter van de Tweede Kamer tot Kinderombudsman.
Met de Kinderombudsman is Nederland een onafhankelijke instantie rijker, die zich inzet voor de rechten van het kind. Die rechten zijn in 1989 vastgelegd door de Verenigde Naties. Ieder kind heeft bijvoorbeeld recht op onderwijs en zo goed mogelijke gezondheidszorg.

Maatschappelijk drama

“Dit is een maatschappelijk drama. Als we nu niets doen, plegen we roofbouw op onze eigen samenleving. We kunnen niet langer de problemen van de jeugd ontkennen”, waarschuwt werkgeversvoorzitter Jeugdzorg van de MOgroep, Hans Kamps.

Lisa: “Hoewel dit artikel dateert uit 2008 is er nog NIETS veranderd en luiden wij samen met Hans Kamps de NOODKLOK! Stop in hemelsnaam met de te grote focus op IQ in het onderwijs! Voeg 30 procent EQ toe en er zal al snel een positieve verandering komen in deze maatschappij. Namelijk meer zelfrespect en eigenwaarde. Let’s go for EQ!”

Hans Kamps: “Niet de vergrijzing, maar de jeugd is het probleem van de toekomst. Honderdduizenden jongeren kampen met ernstige problemen. En hun aantal groeit snel. Ze hebben psychische klachten, worden mishandeld of misbruikt of hebben geen of nauwelijks een opleiding achter de rug. En het aantal neemt snel toe.”

lisahoward

Steun Lisa Staal in haar strijd om EQ-lessen als verplichte lesstof op scholen te krijgen. Het is broodnodig dat EQ meer aandacht krijgt, want de wereld zal er veel beter uitzien als het EQ van kinderen beter begeleid gaat worden. EQ en IQ gaan prima samen. De huidige balans is er (nog) niet. Help Lisa Staal en haar prachtige initiatief en ga naar haar site voor alle benodigde informatie over “Become the best version of yourself!”

Fotocredits: Shawny Perrier, Kevin Fust, Lisa Staal en Jack Scheers

 

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1