News Ticker

De cijfers: Amsterdam wordt slimmer en veel jonge vrouwen in West

mokum2

De Dienst Onderzoek & Statistiek van de gemeente Amsterdam verzamelt jaarlijks cijfers van zo’n beetje alles wat van belang is voor de stad: migratie, onderwijs, bevolkingssamenstelling, duurzaamheid en nog veel meer. Wij zetten de opvallendste statistieken op een rij.

1. Dag Amsterdam!

In 2014 vertrokken meer Amsterdammers uit de stad dan de jaren ervoor. Jarenlang lag het aantal vertrekkers stabiel rond de 30.000. In 2014 waren dat er ruim 5000 meer: 35.331. Eén van de redenen hiervoor is het aantrekken van de woningmarkt, waardoor Amsterdammers hun huizen makkelijker kwijtraken en daarom ook sneller verhuizen. Gezinnen met jonge kinderen die in 2014 de stad verlieten, trokken het vaakst naar Amstelveen (3125 personen). Tien en twintig jaar geleden was dat nog Almere. Haarlem werd de afgelopen twintig jaar steeds populairder als vestigingsplaats voor Amsterdammers. In 1994 verhuisden 711 Amsterdammers naar Haarlem, in 2004 waren dat er 1194 en in 2014 al 1806. Toch verhuizen nog altijd meer mensen naar Amsterdam (35.842 in 2014) dan dat er vertrekken.

2. Meeste jonge vrouwen in West

In Amsterdam is al decennia een vrouwenoverschot. Hoewel het aantal mannen in 2015 procentueel iets harder steeg (1,4%) dan het aantal vrouwen (1,3%), blijft het verschil in absolute getallen nog altijd groot (11.832 meer vrouwen dan mannen).
Vooral het overschot aan jonge vrouwen (20-25 jaar) is de afgelopen jaren toegenomen. De statistiekenverzamelaars van de gemeente zoeken de verklaring in deze groep in het aanbod van hoger onderwijs. Meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten komen jonge vrouwen naar de stad om te studeren. Op 1 januari 2015 waren er in Amsterdam 145 autochtone twintigjarige vrouwen per 100 autochtone mannen van diezelfde leeftijd. Vooral in stadsdelen binnen de ring wonen vaak veel meer jonge vrouwen dan mannen. In West is dat verschil het grootst. Daar wonen 192 vrouwelijke twintigjarigen per 100 mannelijke. Daarna volgen Oost met 163 jonge vrouwen per 100 mannen en Zuid met 157 jonge vrouwen per 100 mannen. In Noord is helemaal geen sprake van een jongevrouwenoverschot. Onder niet-westerse allochtonen is het aantal mannen en vrouwen in de hele stad nagenoeg gelijk.

3. Minder huwelijken

Amsterdam verliest aan populariteit als plek om te trouwen. Gaven in 2013 nog 2511 mensen elkaar het ja-woord in de hoofdstad, in 2014 daalde dat aantal naar 2016 huwelijken. Het aantal Amsterdammers dat trouwt steeg juist: van 7080 in 2013 naar 7405 in 2014. Het aantal echtscheidingen in Amsterdam is gedaald van 2815 in 2013 naar 2470 in 2014.

4. Steeds slimmer

Amsterdam wordt steeds slimmer. Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs neemt toe en het onderwijsniveau stijgt. Sinds 2007 is het aantal vwo-adviezen met 55 procent toegenomen en het aantal havo-adviezen met 22 procent. Het aantal vmbo-adviezen bleef stabiel. De hoogste citoscores werden behaald in Centrum (gemiddeld 540,1); de laagste in Zuidoost (gemiddeld 530,5). Met een gemiddelde score van 534,6 scoort Amsterdam een fractie lager dan het landelijk gemiddelde (535).

5. Fietsendepot

Over weinig zaken zijn Amsterdammers zo eensgezind als over het wegknippen van fietsen door de gemeente. Gemeentelijke maffia, is een veelgehoord commentaar. Toch daalde het aantal fietsen dat naar het gemeentelijke depot werd gebracht in 2014 met 6,9 procent tot 68.680. Zijn er dan eindelijk meer fietsparkeerplekken? Of snappen Amsterdammers eindelijk dat je je fiets niet overal mag neerkwakken? De cijfers geven op deze vragen helaas geen antwoord. Toch geven de statistieken uitgesplitst per stadsdeel wel een vermoeden: de prioriteiten in de stadsdelen buiten het centrum liggen elders. Zo daalde het aantal weggeknipte hinderlijk en/of foutgeparkeerde fietsen in Noord van 398 naar 13. De kans dat er niet meer op wordt gehandhaafd lijkt voordehandliggender dan dat fietsen in Noord ineens keurig worden geparkeerd. Ook in West en Zuid werden minder fietsen weggeknipt. Andersom steeg het aantal weggeknipte fietsen in Oost juist met bijna 40 procent (2760 in 2014 tegenover 1989 in 2013).

6. Vaker elektrisch, maar lucht wordt viezer

Amsterdam wordt steeds schoner, althans: het wagenpark. Medio 2015 waren er 3100 elektrische personenauto’s in Amsterdam, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2011 is dat 40 keer zo veelt; toen waren er slechts 74 elektrische personenauto’s.

Dat wil echter niet zeggen dat de lucht in Amsterdam schoner wordt – integendeel. In totaal hebben auto’s in Amsterdam in 2014 3,5 miljard kilometer afgelegd. De hoeveelheid kooldioxide die werd uitgestoten kwam in 2014 op 840 kiloton, een stijging van 5 procent ten opzichte van 2008. Het vrachtverkeer en bussen zijn verantwoordelijk voor 18 procent van de CO2-uitstoot, terwijl ze slechts 6 procent van het aantal gereden kilometers voor hun rekening nemen.

Toch blijft het aantal scooters, de grote vervuilers, ook flink stijgen. In 2010 waren er nog 44.490 voertuigen met een bromfietskenteken in Amsterdam, inmiddels zijn dat er 56.234, een toename van 26 procent. Vooral snorscooters zijn populair. Daarvan rijden er op dit moment zo’n 30.000 rond, terwijl dat er in 2008 nog slechts 8000 waren. Niet voor niets heeft het stadsbestuur ervoor gestreden om snorscooters van fietspaden – die door de toename van het aantal fietsers toch al steeds drukker zijn geworden – te weren. Met succes.

Bron: parool.nl
Photo credits:  Amsterdam Today
About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1