News Ticker

Politics – Amsterdam

Wie was Gezina van der Molen..?

19/12/2014 // 0 Comments

Vanaf 1920 schreef de gereformeerde Van der Molen voor het christelijk dagblad De Amsterdammer. Tezelfdertijd was ze actief in de vrouwen- en vredesbeweging. Van 1924 tot [...]

Meer mensen leven onder armoedegrens

18/12/2014 // 0 Comments

Het aantal Nederlanders dat onder de armoedegrens leeft, is in 2013 verder toegenomen. Onder eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, [...]

Tweetalig, goed opgeleid en een baan

07/12/2014 // 0 Comments

Drie Turkse Nederlanders. Heel verschillend denken ze over hun integratie. Maar eens zijn ze het over minister Asscher: die heeft het mis. Ze spreken vloeiend Nederlands en [...]
1 13 14 15 16
UA-62801321-1