News Ticker

Antibioticacrisis?

lab

Resistentie tegen antibiotica zou tegen 2050 wereldwijd jaarlijks 10 miljoen doden kunnen eisen als we niks ondernemen. De problematiek staat dan ook hoog op de agenda op de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Resistentie tegen antimicrobiële middelen zoals antibiotica is een gevolg van een onoordeelkundig en fout gebruik van die middelen door mens en dier. Alexander Fleming, de uitvinder van het bacteriedodende penicilline waarschuwde er in 1945 al in zijn Nobelprijsspeech voor: er zal een punt komen waarop bacteriën resistentie zullen ontwikkelen tegen penicilline en andere antibiotica wegens overmatig gebruik.

Dat punt lijkt steeds dichterbij te komen. Eén van de voorspellingen is dat in 2050 een post-antibioticatijdperk zal aanbreken waarin er wereldwijd jaarlijks 10 miljoen mensen zullen bezwijken aan infecties die vandaag als ‘banaal’ worden beschouwd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt zelfs dat de antibioticacrisis erger zal zijn dan de aidscrisis uit de jaren tachtig.

Via deze link kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Bron: knack.be

Photo credit: Amy Loves Yah / Foter / CC BY

About Frank Scheers

Mijn geboortestad Amsterdam is een prachtig uitgangspunt voor journalistiek. Amsterdam staat voor vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als journalist wil ik mij vrij en zonder beperkingen kunnen uiten over hetgeen zich in Amsterdam afspeelt, maar ook in de rest van de wereld. Ik schrijf zoveel mogelijk mijn eigen content, maar scan ook de rest van de wereld af naar opvallend nieuws. Dit nieuws hoeft niet altijd breaking news te zijn. Dit kan heel interessant nieuws zijn dat even belangrijk is als breaking news, maar iets minder bekend is, maar net zo belangrijk kan zijn voor de opinievorming. Naast nieuws uit Amsterdam en wereldnieuws richt ik mij ook op fraaie artikelen over politiek, mode, luxe artikelen, gezondheid, het milieu, entertainment, life style, business, onderwijs, shopping, gastronomie, reizen et cetera. Amsterdam Today is een actief online news magazine en wij brengen artikelen in het Nederlands en in het Engels. Belangrijk om te noemen is dat Amsterdam Today zich bezig houdt met Immersive Journalism. Dat wil zeggen dat wij fascinerend nieuws brengen in combinatie met virtual reality technieken. Je ervaart dan het nieuws alsof je er zelf bij bent. My hometown Amsterdam is a wonderful starting point for journalism. Amsterdam stands for freedom of speech and tolerance. As a journalist, I can express freely and without restrictions on what is happening in Amsterdam, but also in the rest of the world. I write my own content as much as possible, but also scan the rest of the globe for striking news. This news doesn't always have to be breaking news. This can be very interesting news that is as important as breaking news, but slightly less known and just as important to the way people form their opinions. In addition to news from Amsterdam and the world news I also write about articles on politics, fashion, luxury, health, environment, entertainment, life style, business, education, shopping, wining and dining, travel and so on. Amsterdam Today is an active online news magazine and we bring articles in Dutch and in English. Important to mention is that Amsterdam Today deals with Immersive Journalism. That means that we bring fascinating news in combination with virtual reality techniques. You will experience the news as if you were there. Contact: Website | More Posts

UA-62801321-1